Foto: Still uit videoreportage van maart 2018

LEEUWARDEN – “Als we stil blijven en niet meedoen dan wordt er weer een beleid geschreven over ons in plaats van met ons.” Met die gedachte roept de 21-jarige Fabiola Kook Caribische Nederlanders in Leeuwarden op om vanavond mee te praten over de plannen van de gemeente voor ‘Antilliaanse inwoners’.

In het originele beleidsvoorstel stond het voornemen om ‘kansloze Antillianen’ vanuit bijvoorbeeld Rotterdam of de eilanden ‘te ontmoedigen om naar Leeuwarden te verhuizen’. Na protest en druk, van onder andere de Caribische gemeenschap, beloofde de gemeente de paragraaf te schrappen. Ook beloofde de gemeente de Caribische gemeenschap bij de invulling van de plannen te betrekken. Met dat laatste wordt vanavond begonnen.

21-jarige student confronteert gemeente

Het is niet voor het eerst dat Fabiola Kook haar eilandgenoten oproept om mee te komen praten over beleidsplannen van haar gemeente.

In maart van dit jaar organiseerde ze ook al een bijeenkomst om het omstreden ‘Antillianenbeleid’ van de gemeente aan de kaak stellen bij gemeenteraadslid Julie Bruijnincx (D66). Lees en bekijk meer hier.

Kook zit vanavond samen met een beleidsmaker van de gemeente en vertegenwoordigers van de Caribische gemeenschap om over de plannen ‘voor de Antillianen in Leeuwarden’ te praten. “We willen er kritisch naar kijken en ook mee beslissen over de invulling, want niets over ons zonder ons”, stelt Kook.

Ook vraagt Kook zich af hoe zwaar de stem weegt van de Caribische gemeenschap bij de invulling van de plannen. “Want meepraten is een ding, maar wordt er ook wat mee gedaan? We moeten waakzaam zijn en aangeven wat wij willen.”

Politieke ambities
Kook valt op door haar felle toon en haar jonge leeftijd. En niet alleen bij beleidsmakers en Caribische vertegenwoordigers, ook politieke partijen weten haar te vinden. Zo krijgt Kook steun van Sylvana Simons (BIJ1) en is er inmiddels een samenwerking ontstaan waarin zij en een aantal andere jongeren tussen de 18 en 24 jaar worden geholpen bij het oprichten van een BIJ1-afdeling in Leeuwarden.

“We staan nog in de kinderschoenen maar het plan is uiteindelijk om in de gemeenteraad terecht te komen”, vertelt Kook stellig. “Ik wil een stem zijn en vechten voor gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling voor iedereen in Leeuwarden.”

Besloten bijeenkomst
De bijeenkomst, tussen beleidsmakers van de gemeente Leeuwarden en professionals vanuit de Caribische gemeenschap, vindt vanavond om 19:00 uur plaats en is besloten. Pers is niet welkom omdat de gemeente ‘eerst in alle rust en vrijheid met de betrokkenen wil overleggen, alvorens de eerste contouren van het plan begin september te presenteren’.