Foto: Gouverneur van Sint-Maarten Drs. Eugène Holiday

PHILIPSBURG – Gouverneur Drs. Eugène Holiday heeft maandag Silveria Jacobs (leider National Alliance), aangesteld als formateur voor een interim-regering ‘die voorrang moet geven aan de voltooiing van de anti-witwaswetgeving’.

Sint-Maarten riskeert namelijk een openbare aankondiging van de internationale witwaswaakhond CFATF als de wet niet snel gerepareerd wordt.

Naast deze instructie, verwacht de gouverneur een regeringsploeg ‘met ministers die toegewijd zijn aan bevordering van het welzijn van de inwoners van Sint-Maarten’. De regering van Sint-Maarten verloor twee weken geleden haar meerderheid.

De uitvoering van overeenkomsten met Nederland over de financiering van het nationaal herstel van het eiland, met inbegrip van de rehabilitatie van de luchthaven, staat ook op de prioriteitenlijst van de gouverneur.

Electorale hervormingen
De interim-regering moet verkiezingen voorbereiden en stappen zetten om electorale hervormingen door te voeren. Die hervormingen moeten de ‘Verordening registratie en financiën politieke partijen’ en de kieswet in overeenstemming brengen met de grondwet.

De huidige verordeningen staan min of meer haaks op de grondwet en laten – in geval van tussentijdse verkiezingen – te weinig tijd over om te voldoen aan de termijnen die worden gesteld voor kandidaatstelling. Het registreren van nieuwe politieke partijen wordt daardoor onmogelijk gemaakt.

Nieuwe partijen hebben geen kans
Onder de huidige wetgeving moet het nieuwe parlement zitting nemen binnen drie maanden na de afkondiging van het besluit om het parlement te ontbinden. Dat betekent nu dat het nieuwe parlement op uiterlijk 23 december moet aantreden. Hierdoor is de deadline voor kandidaatstelling (80 tot 90 dagen voor deze datum) op 2 oktober.

Dit maakt registratie van nieuwe partijen onmogelijk aangezien dit uiterlijk zes weken voor de dag van de kandidaatstelling moet gebeuren. Dit is ook te kort voor de Kiesraad om de dag van de kandidaatstelling aan te kondigen.

Sint-Maartenaren hebben weinig vertrouwen in nieuwe verkiezingen

Sint-Maartenaren moeten in november opnieuw naar de stembus. Wat vinden ze daarvan?

Door Tim van Dijk en Harriot Voncken