Foto: Pixabay

PHILIPSBURG – De verkiezingen in Sint-Maarten zijn uitgesteld tot 9 januari 2020. De uitgestelde datum maakt het mogelijk voor nieuwe partijen om zich te registreren voor de verkiezingen.

In het landsbesluit is de datum voor ontbinding van het huidige parlement verschoven naar 10 februari 2020. Dit gebeurde nadat alle leden van het Hoofdstembureau hun posities ter beschikking hadden gesteld vanwege bezwaren tegen 25 november als verkiezingsdatum.

Bijzondere omstandigheden
Gouverneur Drs. Eugène Holiday stelt in een persbericht dat eenmaal uitgeroepen verkiezingen niet kunnen worden geannuleerd en dat veranderingen in het desbetreffende landsbesluit alleen mogelijk zijn onder bijzondere omstandigheden.

Die bijzondere omstandigheden deden zich voor toen alle leden van het Hoofdstembureau hun posities ter beschikking stelden.

De stembureau-leden stelden in hun besluit terug te treden omdat verkiezingen op 25 november een schending opleveren van artikel 23 van de grondwet. Dit artikel stelt dat iedere Nederlander die in Sint-Maarten woont, het recht heeft leden van vertegenwoordigende lichamen te kiezen en tot lid van die lichamen te worden verkozen.

Toch ruimte voor nieuwe partijen
Verkiezingen op 25 november maakten de registratie van nieuwe partijen onmogelijk aangezien dit uiterlijk zes weken voor de dag van de kandidaatstelling moet gebeuren. Het herziene besluit laat nu voldoende ruimte voor de registratie van nieuwe politieke partijen.

Het parlement vergaderde op donderdag over de situatie; vicepremier Wycliffe Smith verraste de parlementariërs met de aankondiging dat de gouverneur enkele uren eerder het nieuwe landsbesluit – tot het houden van verkiezingen op 9 januari 2020 – had ondertekend.