Foto: Pixabay

PHILIPSBURG – Ondanks dat het Koninkrijk onder toezicht van het Comité van Ministers van de Raad van Europa staat vanwege slechte detentieomstandigheden in de politiecellen op Sint-Maarten, worden verdachten toch langer dan de toegestane tien dagen erin opgesloten. Dit bevestigt hoofdofficier van Justitie Mirjam Mol.

Dit vanwege gebrek aan cellen in de gevangenis, zegt Mol. “Het is de uitzondering en niet de regel. Op dit moment zit niemand langer vast dan tien dagen, afgelopen maand is dit ongeveer vijf keer voorgekomen.”

Te weinig detentiecapaciteit
Mol zegt dat er alles aan gedaan wordt om dit te vermijden. Er is maar plaats voor maximaal 70 gevangenen in de Pointe Blanche-gevangenis. “We hebben zware criminaliteit op Sint-Maarten en dat vraagt om zware straffen. Daarom is het belangrijk dat we genoeg detentiecapaciteit hebben. Alleen is dat nu niet de realiteit.”

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zegt ervan uit te gaan dat in het najaar het toezicht wordt opgeheven. Volgens de overheid van Sint-Maarten zijn de politiecellen met geld van de Wereldbank opgeknapt, met betere verlichting en meer privacy.

Kamervragen
Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA ) vraagt zich of de maatregelen van minister Stef Blok om het gevangeniswezen op Sint-Maarten te verbeteren, wel genoeg zijn. Van Dam heeft naar aanleiding van het artikel van Caribisch Netwerk over het gevangeniswezen op het eiland Kamervragen gesteld aan minister Blok, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Van Dam wil weten of Knops en Blok in overleg met de regering van Sint-Maarten een ondergrens hebben gedefinieerd voor de detentiesituatie.

Foto: Tim van Dijk


In Sint-Maarten staat het gebrek aan voldoende cellen en rehabilitatie al langer op de agenda. Lees hier het artikel waarop Van Dam zijn vragen baseert:

Gevangeniswezen op Sint-Maarten: ‘hier worden dagelijks mensenrechten geschonden.’

Strafrechtadvocaat op Sint-Maarten Shiara Bommel moet regelmatig cliënten opzoeken in de politiecellen. “Het is er donker, het stinkt en in een geval lag er zelfs nog bloed in een cel waar mijn cliënt werd vastgezet. De situatie is naar mijn mening verslechterd.”

Mol zegt dat de politiecellen zijn opgeknapt maar alleen geschikt zijn voor korte detentie. Na tien dagen moet een verdachte naar de gevangenis omdat ze recht hebben op recreatie en frisse lucht.

Door het gebrek aan detentiemogelijkheden worden regelmatig (jeugdige) verdachten naar huis gestuurd. Kamerlid Van Dam wil daarom ook weten wat dit voor gevolgen heeft voor de rechtsstaat van Sint-Maarten.

Psychiatrische hulp summier
De enige gevangenis op het eiland is een kapot en afgekeurd gebouw, er zijn weinig rehabilitatiemogelijkheden en de psychiatrische hulp is summier. Caribisch Netwerk bracht in juli ook het nieuws naar buiten dat de enige instantie die psychiatrische hulp kan bieden, de Mental Health Foundation (MHF), sinds augustus zonder psychiaters zit.

Minister Sander Dekker en Staatssecretaris Raymond Knops (l) bezochten in april Point Blanche-gevangenis. Foto: Tim van Dijk

De twee psychiaters uit India moesten vertrekken omdat vanaf augustus alleen BIG-geregistreerde psychiaters aan het werk mogen. “We werken nu met een pool van invalpsychiaters vanaf onder meer Curaçao”, zegt Eileen Healy van MHF. “We moeten zelfs voor psychiaters die voor twee weken komen invallen op Sint-Maarten werkvergunningen regelen. Daarom kunnen we geen gedegen en constante psychiatrische hulp bieden. We hopen in december weer psychiaters in dienst te hebben. Als er geen psychiaters op het eiland zijn, kan er telefonisch contact opgenomen worden met psychiaters op Curaçao.”

Geen tbs-mogelijkheid
Al voorziet het wetboek van strafrecht op Sint-Maarten sinds 2010 in de mogelijkheid om een tbs-maatregel op te leggen, deze is nooit in werking getreden. Veel ex-gedetineerden met psychische klachten vallen daarom tussen wal en schip en kunnen een gevaar vormen voor de maatschappij.