Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Sander* is laatst thuis overvallen, “lokale jongens waren het, ze waren met zijn tweeën en nog heel jong”, vertelt hij nog licht in shock.

“Ik kwam ’s avonds laat thuis en werd meteen overmeesterd door ze. Ondanks dat ik twee heel grote honden heb, konden ze gewoon hun gang gaan. Ze namen me mee in een rechte lijn naar mijn slaapkamer waar mijn kluis staat. Ze wisten precies waar ze moesten zijn. Ze zijn er vandoor gegaan met de inhoud van de kluis. Vooral horloges. Ondanks wat lichte verwondingen door de worsteling, heb ik er niks aan overgehouden. Maar ik ben wel mijn veiligheidsgevoel kwijt, en dat kun je helaas niet terugkopen”, aldus Sander.

Jongeren hebben dezelfde kenmerken
Jaarlijks wordt 74 procent van de overvallen gepleegd door jongens van 25 jaar of jonger, dat blijkt uit cijfers van het Atrakoteam (overvalteam) van het Korps Politie Curaçao (KPC). Waarom zijn juist die jonge jongens zo gevoelig voor dit soort delicten?

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Viandrelica Narcisio werkt bij de jeugdreclassering. Ze heeft een kleine steekproef gedaan uit de dossiers van overvalplegers. Het valt haar op dat veel van de jongeren dezelfde achtergrond hebben. Ze komen vaak uit ‘multi-probleem’ gezinnen, de vader is vaak afwezig en de eerste kenmerken van afwijkend gedrag uiten zich al op jonge leeftijd op school. De jongens kunnen vaak slecht meekomen op school, al dan niet door een verstandelijke beperking en komen vaak uit een omgeving waarin crimineel gedrag de norm is.

Actiever signaleren
“Op Curaçao worden dit soort risicojongeren nog te weinig gesignaleerd. Verschillende instanties werken nog niet optimaal samen waardoor dit soort gevallen vaak te laat worden opgemerkt.” Dat zegt Thyrza Girigorie, zij heeft als coördinator gewerkt op ‘Project Top C’ een project die ex-gedetineerde jongeren begeleidt bij de terugkeer in de samenleving.

“Leraren en docenten zouden getraind moeten worden om deze signalen tijdig op te vangen, en er zou een systeem moeten komen waar melding gemaakt kan worden als er zorgen zijn om een leerling”, vindt Girigorie. “Ook de Leerplichtambtenaar moet pro-actiever werken om deze jongeren actief op te sporen als ze uit het systeem dreigen te vallen.”

Gewapende overvallen nemen toe
Clarelli Hato-Willems is de officier van justitie belast met overvalzaken; “Het aantal gewapende overvallen op woningen neemt volgens de laatste cijfers sinds dit jaar weer toe. Mensen worden ’s avonds en ’s nachts in hun woning overvallen, soms op een heel gewelddadige manier. De pakkans bij dit soort overvallen is relatief klein, omdat de overvallers gemaskerd zijn en daardoor slecht herkenbaar”, aldus de officier van Justitie.

De cijfers laten ook zien dat het merendeel van de overvallen gepleegd wordt door heel jonge jongens. De meeste daders zijn tussen de 13 en 25 jaar oud. Zo was vorig jaar van de 43 aanhoudingen 32 jongens jonger dan 25 jaar, dat is 74 procent.

‘De buit is vaak niet zo groot, maar de schade des te meer’
– officier van justitie Clarelli Hato-Willems

Ook de cijfers van de jaren ervoor laten dit zien. “Deze groep jonge jongens vertellen op de zitting meestal dat ze geen geld hadden en dat ze dure dingen wilden kopen zoals een nieuwe telefoon. Ze hebben snel geld nodig maar geen inkomen. Ze kiezen dan voor de -voor hen- makkelijke manier en overvallen een woning of bijvoorbeeld een Chinese toko. De buit is vaak niet zo groot, maar de schade die ze hierbij aanrichten, fysiek en emotioneel, des te meer”, vertelt Hato-Willems.

De minister van justitie Quincy Girigorie heeft aangegeven binnenkort met een nieuw plan van aanpak te komen om het aantal overvallen terug te dringen.

*Naam is bekend bij de redactie