Foto: John Samson

ORANJESTAD – Parlementariër Sue-Ann Ras (MEP) heeft ontslag genomen. Aanleiding is het bericht van Caribisch Netwerk waarbij het medium haar betrapte toen ze netflixte tijdens het parlementair topoverleg IPKO.

In een videoboodschap zegt ze geëmotioneerd dat haar gedrag beschamend was. “Niet alleen voor mijzelf, maar ook mijn familie en degene die hun steun en vertrouwen hebben gegeven. Noem het zoals je wilt, maar het was een actie en beslissing die niet is te verantwoorden. Ik heb iets gedaan zonder na te denken en nu moet ik de gevolgen dragen en mijn verantwoordelijkheid nemen. Vanuit het diepst van mijn hart wil ik dan ook mijn excuses aanbieden.”

Door haar actie is in een paar minuten een carrière vernietigd die ze met hard werken heeft opgebouwd vanaf een jonge leeftijd, zegt Ras. Ze hoopt dat dit ook een ‘wake-up call’ is voor hoe de parlementariërs zich in de toekomst zich moeten gedragen als ze een fout maken.

Premier en leider van MEP, Evelyn Wever-Croes, zegt dat de partij nog gaat beraden over wie de zetel overneemt. Ze zegt verder dat Ras de ‘juiste beslissing heeft genomen omdat ze de integriteit laat zien die we in de politiek lange tijd niet hebben zien’.

Ontslag niet terecht’ -parlementsvoorzitter Ady Thijsen

Parlementsvoorzitter Ady Tijsen (MEP) die ook delegatieleider was toen het incident in de Eerste Kamer plaatshad, beticht de journalist van ‘onethisch handelen’. “Hij had naar mij moeten komen ook als delegatieleider. Ik ben toch verantwoordelijk.” Maar Thijsen vindt niet dat hij na de publicatie naar de journalist zelf had kunnen stappen om een reactie te geven.

Verder noemt hij het ontslag van Ras ‘niet terecht’ want zulke berichtgeving heeft ‘ernstige gevolgen’ voor parlementariërs: “De druk komt dan want de mensen gaan van alles doen op Facebook met het bericht. Dan gaat het niet meer om dat ze Netflixt kijkt, maar porno, allerlei dingen gaan ze maken. Denk je dat dat eerlijk is?” Volgens Thijsen heeft het echter geen zin om die mensen die dat maken daarna aan te pakken.

Parlementsvoorzitter Ady Thijsen in gesprek met Sharina Henriquez