DEN HAAG – De Tweede Kamer zal ‘naar verwachting binnen enkele weken of maanden’ de Fritsma-wet behandelen om ‘criminele Antillianen’ uit te zetten. Dat zegt PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Hij roept partijen op met hun wensen te komen, om zo alsnog genoeg steun te krijgen voor het plan.

De eilanden stellen aan alle Europese Nederlanders eisen om te komen wonen en werken, maar omgekeerd doet Nederland dat niet voor Caribische Nederlanders. “Dat is ook wat wij benadrukken. Wij kunnen dit ook zelfstandig regelen”, zegt Fritsma.

Fritsma hoopt dat de VVD en CDA hem straks tegemoet zullen komen tijdens het tweede debat over zijn wetsvoorstel. De twee coalitiepartijen hebben al tientallen jaren geprobeerd om de migratie vanuit de eilanden naar Nederland te regelen.

“Zelfs als ze het niet mee eens zijn met dit wetsvoorstel, dan staat het ze vrij om amendementen [aanpassingen, red.] in te dienen”, aldus Fritsma. “Het is heel raar dat de VVD het niet steunt.”

De VVD laat weten ‘serieus te kijken’ naar de Fritsma-wet, maar heeft liever dat ongewenste Caribische Nederlanders – met een strafblad, of die geen opleiding of werk hebben – zich niet in Nederland kunnen vestigen. “De Fritsma-wet zit aan het einde. Daar heb ik wat moeite mee”, zegt Kamerlid André Bosman.

Bosman werd wereldberoemd in de Caribische gemeenschap met zijn voorstel om – net als de eilanden – eisen te stellen aan Caribische Nederlanders die naar Nederland willen verhuizen. Er kwam forse kritiek en onvoldoende steun in het parlement. “Ik ga er niet meer actief mee aan de slag”, zegt Bosman nu.

Kan Nederland wel eisen stellen?
Professor Gerhard Hoogers van de Rijksuniversiteit Groningen is gespecialiseerd in het Statuut dat bepaalt hoe Nederland en de eilanden met elkaar moeten omgaan. “Nederland kan volgens het Statuut voor zichzelf beslissen over toelating van Nederlanders, want het is een landsaangelegenheid. Daarom mogen de eilanden dat ook bepalen.”

Het CDA wil dat er alsnog één zogeheten Rijkswet Personenverkeer komt voor alle eilanden en Nederland. Daarin wordt afgesproken wanneer iemand met een Nederlands paspoort zich mag vestigen binnen het Koninkrijk.

“Oud-minister Hirsch Ballin heeft die Rijkswet Personenverkeer niet voor niets in een laatje laten verdwijnen”, zegt Hoogers. “Het is de vraag of het vanuit het Europese recht mag en de vraag of het Koninkrijk volgens het statuut dat recht heeft. Ik denk het niet.”

De kans dat het tijdens deze regeerperiode weer uit de la wordt gehaald is klein. Er staan geen afspraken over in het regeerakkoord en de eilanden hebben al aangegeven niet hieraan te willen meewerken.

Uit het archief: waarom sommige Caribische Nederlanders op de PVV stemmen

Op de hoogte blijven? Abonneer gratis op de nieuwsbrief