Foto: Marcia van Oers

PHILIPSBURG – “Het lerarentekort is een wereldwijd probleem”, vertelt Angela Richards-Huggins, HR manager van de Stichting Voortgezet Onderwijs Bovenwindse Eilanden (SVOBE). Maar op Sint-Maarten is het na orkaan Irma erger geworden.

Tekst gaat verder na de video:

Door Tim van Dijk en Marcia van Oers

“In eerste instantie merkten we niet direct na orkaan Irma dat docenten zich terugtrokken. Maar een jaar later, bij de werving van nieuwe docenten aan het begin van het nieuwe schooljaar, zagen we wel dat meer mensen van gedachten veranderden. Wij denken dat de oorzaak de komst van het nieuwe orkaanseizoen was. Dat men dacht dat het misschien toch niet zo’n verstandige keuze zou zijn.”

“Na de orkaan zijn er een aantal docenten van het eiland gevlucht, maar die zijn allemaal weer teruggekeerd,” aldus Wim de Visser, algemeen directeur van het Milton Peters college en de Sundial School.

Bij de scholen van Stichting Katholiek Onderwijs St. Maarten (SKOS) vertrokken in totaal 40 mensen, concludeert HR manager Peter Suwijn. “Gelukkig zijn daar 32 mensen weer van teruggekomen. Het gaat niet alleen om Nederlandse leraren, maar ook om leraren uit Sint Maarten of van omringende eilanden of Suriname.” Wel bevestigt hij dat een aantal leraren na het schooljaar, vlak voor het orkaanseizoen van 2018, hun baan opzegden: “Een heleboel mensen zijn net na het schooljaar vertrokken.”

Gevolgen
De gevolgen van een lerarentekort zijn te merken. Voor zowel docenten als leerlingen.
“Het heeft tot gevolg dat docenten meer uren draaien en de vakken soms in minder uren gegeven worden,” vertelt Anke Hoopman. Zij is is docente Nederlands op het Milton Peters college en één van de leraren die besloot te blijven na orkaan Irma. “Ik was pas zes weken op Sint Maarten toen orkaan Irma het eiland trof. Eigenlijk zag ik het nut er niet van in om weer terug naar Nederland te gaan. Ik had net mijn huisje geregeld en ik had m’n baan nog.”

Volgens Wim de Visser merken de leerlingen van het Milton Peters college en de Sundial School niet al te veel van het tekort. “Ze zullen misschien wel zelfstandiger moeten werken. En ze zullen meer nieuwe gezichten zien. Maar er zijn ook nog altijd docenten die kinderen op zaterdagochtend naar school laten komen om ze extra les te geven.”

Het grootste tekort
Vooral aan natuur- en scheikunde-docenten is een groot te kort, stellen zowel Angela Richards-Huggins als Wim de Visser. Wim de Visser: “We hebben in die categorie nu een docent die na twaalf jaar weer terug naar Nederland gaat. Maar dat heeft niets te maken met de gevolgen van orkaan Irma. Dit komt omdat zijn vrouw bepaalde zorg nodig heeft, die op het eiland niet te krijgen is.”

“De vraag naar docenten op het eiland is groot. En wie zich geroepen voelt, mag zeker solliciteren,” vertelt Angela Richards-Huggins. “De Nederlandse taal bemachtigen, is hier een specialisatie.”

Wim de Visser: “Ik ben ook directeur geweest van diverse scholen in Nederland. Als iemand ervaring had opgedaan in het buitenland, hadden ze bij mij altijd een streepje voor. Bovendien krijg je er de kans om jezelf te ontwikkelen.” Anke Hoopman heeft in elk geval geen spijt van haar beslissing om als docent op Sint-Maarten te werken. Voorlopig bevalt het haar goed. “Ik heb absoluut geen plannen om weer terug naar Nederland te gaan.”