Scholengemeenschap Bonaire - foto: Belkis Osepa

Scholengemeenschap Bonaire – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Docenten van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) gaan gekleed in het wit met een rouwbandje om, het koningspaar verwelkomen.

 
Ze houden zaterdag tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima een vreedzame demonstratie om aandacht te vragen voor de precaire financiële situatie van de middelbare school op Bonaire.

 
“Het gaat niet om ons, maar om de studenten, die geen fatsoenlijk onderwijs meer zullen krijgen door gebrek aan geld.” Dat zegt Gilbert Arneman secretaris van de onderwijsvakbond Sindikato di Maestronan di Boneiru (Simabo).

 
Deze week kregen de docenten te horen dat vanwege ontoereikend financiën de school maatregelen moet gaan nemen om ‘de inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen’. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de voorgestelde bekostiging van de school voor 2014 afgewezen. Arneman: “Dit gaat ten koste van de studenten.”

 
Zorgleerlingen
Voor de docenten is het onbegrijpelijk dat het ministerie gekeken heeft naar de situatie van leerlingen in Nederland. De percentages en cijfers zijn letterlijk overgenomen. Arneman stelt dat geen rekening is gehouden met de extra zorg die de leerlingen nodig hebben. “Inkorten op de bekostiging betekent dat zorgleerlingen niet meer aan bod komen. We zullen geen kleine klasjes meer hebben, we moeten gaan clusteren. Dan kunnen we geen individuele hulp meer bieden.”

 
Arneman vertelt dat de SGB in het verleden een stempel had van een zeer zwakke school. Er is begonnen met een verbetertraject door materialen en extra mensuren in te zetten om de achterstanden weg te werken. Nu al heeft de school elk jaar een tekort van twee miljoen dollar. “Na drie jaar is het tekort opgelopen naar 6-7 miljoen.”

 
Stil protest
De groep docenten verzamelt in Playa (Kralendijk) om als publiek het koningspaar verwelkomen. “We weten dat het koningspaar geen gesprekspartner is. Het is een stil protest. Als de mogelijkheid zich aandient om onze bezorgdheid uit te spreken, dan zijn we er gewoon”, zegt Arneman. Hij verwacht zeker honderd docenten tijdens de stille demonstratie.

 
Door Belkis Osepa