Foto: Peter Eikelenboom

WILLEMSTAD – De leerlingen van het Marnix College, een school voor VSBO, genieten van hun pauze onder de afdakjes op het schoolplein. Het veld met de bankjes staat onder water. De leerlingen die op de bankjes zitten moeten bijna natte voeten krijgen. Enkele shutters van de gymzaal vallen bijna naar beneden. De gymles gaat niet door, omdat het in de gymnastiekzaal net zo hard regent als buiten. Er is geen geld om het te repareren.

Tekst gaat verder na de video

Door Peter Eikelenboom

Maghalie van der Bunt-George, directrice van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) laat het er niet bij zitten. Onlangs stapte ze met een delegatie van het VPCO naar premier Eugene Rhuggenaath om de misstanden in het onderwijs onder zijn aandacht te brengen.

Niets nieuws
Dat er te weinig geld naar het onderwijs is niets nieuws. De Stichting Overheids Accountans Bureau constateerde dat al in 2011. Dat betrof niet alleen het onderhoud, maar het gold ook toen al voor leermiddelen, ICT, schoonmaak en de energierekening.

Het VPCO krijgt van de Stichting Onderhoud Scholen jaarlijks op basis van het V&V stelsel een bedrag van 17500 gulden voor onderhoud. Van der Bunt-George meent dat haar onderwijsorganisatie recht heeft op een bekostiging vergelijkbaar met die van de Dienst Openbare Scholen en de Stichting Rooms Katholiek Schoolbestuur. Die hebben bijvoorbeeld een Human Recources afdeling, het VPCO krijgt daar geen geld voor omdat het als kleinere organisatie wordt gezien. Het VPCO is echter uitgegroeid tot een organisatie met 240 personeelsleden.

‘Aandacht voor noodlijdend onderwijs’
Op de zeven scholen moet er snel onderhoud uitgevoerd worden. Dat kost een miljoen gulden, zegt Van der Bunt-George. Maar ze heeft daar niet om gevraagd bij de premier. Belangrijker vindt ze dat het noodlijdende onderwijs aandacht krijgt. “Als de overheid geen geld heeft dan moet het uit andere hoeken komen. Misschien het bedrijfsleven, misschien toch van ouders die wel draagkrachtig zijn.”

‘Als de overheid geen geld heeft dan moet het uit andere hoeken komen’

De VPCO-directrice durft geen uitspraak te doen hoeveel er moet worden geïnvesteerd om haar scholen aan te passen aan de moderne tijd. Er wordt nu stapje voor stapje gemoderniseerd. Meestal gebeurt dat met het geld van de contributies van de vereniging. Daarmee werd vorig jaar een nieuwe leesmethode voor het funderend onderwijs aangeschaft.

Dreigende aanwijzing
Of het VPCO en ook de andere onderwijsorganisaties de komende periode meer geld van de regering gaan krijgen valt nog te bezien. Die heeft in de afgelopen weken alles op alles gezet om een advies voor een aanwijzing van het CFT aan de Rijksministerraad te voorkomen. Als de Curaçaose regering door verschillende plannen een dikke rode streep moet zetten, is het de vraag of ze onderwijs daarbij over het hoofd zal zien.