Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – “Als er geen gratis onderwijs zou zijn geweest, had ik niet naar school kunnen gaan. Dus we moeten nu samen een oplossing vinden. Je kan niet deze maatregelen nemen zonder de leerlingen om hun mening te vragen.”

Thyandro Maal (16) verkeert in grote onzekerheid, zegt hij.  Ook Netty L., moeder van vijf kinderen tussen 23 en 5 jaar maakt zich zorgen over de toekomst van het onderwijs sinds de regering van plan is het gratis onderwijs af te schaffen.

Scholier Maal zit op de VSBO St. Jozef en is lid van het jeugdparlement. Zijn moeder overleed toen hij 10 jaar oud was en sindsdien ontvangt hij een wezenpensioen, wat helpt om de kosten te dekken. Maar niet alles. En daarom is gratis onderwijs zo belangrijk voor hem.

‘Schoolmateriaal en uniformen zijn zo duur dat er geen geld voor is’

Netty vertelt dat vóór de invoering van het gratis onderwijs haar twee oudste kinderen van school moesten omdat ze het niet meer kon betalen.

“Wij werken, maar de leermiddelen en het uniform zijn zo duur dat we niet uitkomen met het geld. Hoe moet je alles betalen met een minimumloon?”, zegt de bezorgde moeder. Met gratis onderwijs kunnen ouders ook in de sociale ontwikkeling van hun kinderen blijven investeren, vindt zij.

Analyse
Afgelopen april kondigde de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath aan om met ingang van komend schooljaar het gratis onderwijs af te schaffen. Dit als bezuinigingsmaatregel. Na een golf van kritiek verzocht de regering de Stichting Overheids Accountants Bureau om een grondige analyse te maken van de bezuinigingsmaatregel en deze tot het schooljaar 2019-2020 uit te stellen. Het rapport had al klaar moeten zijn, maar de resultaten zijn nog niet bekend gemaakt.