foto: Deya Mensche

‘Wereldwijd bestaat er in het onderwijs geen gelijkheid maar wel gelijkwaardigheid’, zegt oud-docent Errol Cova – foto: Deya Mensche

WILLEMSTAD – Nu de datum die Nederland heeft gegeven om de aanpassingen voor het havo en vwo diploma door te voeren verstreken is, zijn er bij ouders, leerlingen én leraren veel vragen. Volgens woordvoerder van het ministerie van Onderwijs Tico Vos ligt de wet momenteel bij de Raad van Advies. “Als niemand de wettelijke procedure tegenhoudt, dan is de wet er op tijd voor het eindexamen.”

In 2014 heeft de Nederlandse minister Jet Bussemaker met Curaçao afgesproken dat in 2016 en 2017 de diploma’s gelijkgetrokken worden met het Nederlandse niveau.

Punten
Elisabeth Hollander, ex-docent Nederlands, noemt het positief dat de Nederlandse aanpassingen ingevoerd worden, maar benadrukt dat het niveau er niet onder mag lijden. “Iedereen weet exact wat deze aanpassingen inhouden. Het is niet alleen maar opletten op een punt meer of een punt minder.”

Afgelopen donderdag vond er een belangrijke vergadering plaats met het ministerie van Onderwijs en de scholengemeenschappen. Er is besproken hoe de aanpassingen aan het havo en vwo diploma ingevoerd zullen worden. Tijdens de bijeenkomst – onder begeleiding van sectordirecteur van het ministerie van Onderwijs Eunice Eisden – is ook uitgelegd hoe het staat met het plan voor rekenonderwijs en hoe dit ingevoerd kan worden voor het schooljaar 2016-2017

Twee diploma’s
De zwaarste kritiek op minister Irene Dick van Onderwijs betrof haar suggestie om de aanpassing alleen toe te passen op de studenten die naar Nederland gaan. Hierdoor werd de indruk gewekt dat er twee soorten diploma’s zouden komen. “Een storm in een glas water”, zegt Vos. “Vergeet niet dat Nederland heeft aangegeven ons diploma te erkennen.”

Errol Cova, voorzitter van de stichting KPEK die zich richt op de kwaliteit van het onderwijs, vindt dat de overheid de aanpassingen niet klakkeloos moet overnemen. Volgens de ex-docent en vakbondsleider heerst nog steeds het idee dat het Curaçaose diploma gelijk moet zijn aan dat van Nederland. Dat is volgens Cova heel moeilijk te implementeren.

“Wereldwijd bestaat er in het onderwijs geen gelijkheid maar wel gelijkwaardigheid”, zegt Cova. Volgens hem moet de discussie over de aanpassingen niet technisch zijn, maar gaan over de invoering en het beleid van wat de overheid wel of niet wil accepteren.

Docent Papiaments Jeroen Heuvel - foto: Deya Mensche

Docent Papiaments Jeroen Heuvel – foto: Deya Mensche

Jeroen Heuvel, sinds 2006 docent Papiaments, ziet hoe de nieuwe regels op sommige leerlingen een negatief effect zullen hebben. Heuvel legt uit dat de leerling voor basisvakken slechts één vijf mag krijgen voor één van de drie verplichte vakken, de rest moet allemaal hoger zijn. “Niet alle studenten zullen de dupe worden en enerzijds is het goed dat deze aanpassingen komen, zodat de student in Nederland niet zal falen. Anderzijds besef ik dat we op Curaçao wonen en dat we kinderen niet alleen maar opleiden om naar Nederland te gaan.”

Eigen normen
Wel vinden Hollander, Cova en Heuvel dat er goed gelet moet worden op het algemene onderwijsniveau van Curaçao. “We moeten de aanpassingen niet zien als iets om de studenten mee te benadelen. We moeten naar de inhoud kijken”, zegt Hollander. “We moeten onze eigen opleidingsnormen bepalen en ons daaraan houden.”

Door Deya Mensche