Foto: Marcia van Oers

PHILIPSBURG – 25 miljoen dollar, dat is de ‘grant agreement’ die het Sint Maarten Medical Center (SMMC) op Sint-Maarten met de Wereldbank heeft gesloten.

Dit geldbedrag heeft het Sint Maarten Hospital Resiliency and Preparedness Project als bestemming. Het geld komt niet zomaar vrij. Het is een langdurig proces, waarbij na het succesvol doorlopen van diverse stadia het geld, onder voorbehoud van tussentijdse audit(s) van de Wereldbank, in etappes vrijkomt.

Tekst gaat verder na de video

Door Tim van Dijk en Marcia van Oers

Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, werden er in oktober drie dagen lang workshops georganiseerd waarbij het ziekenhuispersoneel met drie leden van de Wereldbank om de tafel zat.

Carolyn Shelton, projectleider bij de Wereldbank: “De workshops zijn de formele launch van de projecten die het ziekenhuis gepland heeft.” De Wereldbank krijgt van buitenaf vaak kritiek dat het lang duurt voordat er geld beschikbaar komt. “Er zit heel veel werk in het plannen van zo’n grootschalig project”, reageert Shelton.

Wat gaat het SMMC doen met 25 miljoen?

De ‘grant agreement’ van 25 miljoen dollar is onder andere bedoeld om het huidige ziekenhuis ‘orkaanproof’ te maken. Men is momenteel druk bezig met het verstevigen van het huidige dak, zodat het voorbereid is op categorie 4-orkanen.

Het dak wordt nu orkaanproof gemaakt. Collage: SMMC

Dit project zal naar verwachting binnen een maand klaar zijn. Dan moet het dak voldoende stevig zijn om eventuele toekomstige orkanen aan te kunnen. Maar het verstevigen van het dak is slechts een klein deel binnen het project, dat naar schatting 5 jaar gaat duren. Het grootste deel van het geld gaat naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis, waar na orkaan Irma besloten is, het ontwerp beter bestendig te maken tegen categorie 5+ orkanen.

De volledige 25 miljoen is verdeeld over 3 componenten:

* 17 miljoen dollar is bedoeld voor component 1, de upgrade van het ontwerp aan het nieuwe ziekenhuis. Zo kan het categorie 5+-orkanen aan met hogere snelheden dan 200 mijl per uur. Denk aan branddetectie en de uitbreiding van capaciteiten voor acute zorg en dialyse.

* 7,7 miljoen dollar is bedoeld voor component 2, het ‘Transition and Contingency Plan’, het verstevigen van het huidige ziekenhuis. Hierdoor kan het ziekenhuis blijven opereren gedurende de periode dat het nieuwe ziekenhuis gebouwd wordt. Verder vergt de transitie van het huidige ziekenhuis naar het nieuwe ziekenhuis de nodige planning en investeringen en moet rekening gehouden worden met eventuele onvoorziene zaken.

* 300.000 dollar wordt besteed aan component 3, project management: het personeel dat nodig is voor de uitvoering van het project, interne technische audits, operationele kosten en materiaal. Ook de kosten van het accreditatie-proces dat in gang wordt gezet om de Joint Commission International (JCI) standaard te behalen, vallen hieronder.

Kees Klarenbeek, algemeen directeur van het SMMC: “Het nieuwe ziekenhuis moet ervoor zorgen dat minder patiënten naar het buitenland hoeven te reizen, omdat bepaalde medische diensten niet langer op Sint-Maarten ontbreken. Met het nieuwe ziekenhuis ontstaat er ruimte voor nieuwe medische specialismen.”