Foto: foto: free stock

KRALENDIJK – De begroting van de bijzondere Nederlandse gemeente Bonaire zal 15 november op het bureau van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Raymond Knops, liggen.

Deze toezegging geeft gedeputeerde Hubert Martis, verantwoordelijk voor de financiën. Hiermee hoopt het lokale bestuur onder meer ingrijpen door de Rijksministerraad (aanwijzing) te voorkomen.

Gedeputeerde Hubert Martis

Afgelopen week liet het College financieel toezicht BES (Cft BES) na bezoek aan het eiland weten dat Bonaire zich nog steeds niet aan de wettelijke normen houdt noch de afspraken met het Cft. “Indien deze situatie niet verbetert, is een advies tot een aanwijzing onvermijdelijk”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus.

Zo is het financieel beheer nog steeds onder de maat, vindt de toezichthouder. Bovendien is het bestuur wederom te laat met indienen van de begroting van 2019 en de jaarrekening van 2017. Terwijl al eerder uitstel is gegeven.

Gedeputeerde Martis vindt echter dat Cft in de analyse van de jaarrekening 2017 geen rekening mee heeft gehouden dat zijn coalitie pas in augustus vorig jaar is gaan regeren. “Het geeft een vertekend beeld.”
Hij garandeert dat de jaarrekening 2018 compleet anders zou zijn van wat nu op tafel ligt.

Capaciteitstekort

Gedeputeerde Hubert Martis – foto: Ronald A. Muyden

Verder houdt de toezichter ook geen rekening met het tekort aan financiële specialisten, zegt Martis. In besprekingen met het Cft heeft hij aangekaart dat door dit tekort de wettelijke deadlines niet realistisch zijn. Maar dat is hem niet in dank afgenomen, aldus Martis.

Er is volgens hem hard gewerkt om die vacatures in te vullen. “We hebben drie mensen aangetrokken voor de afdeling financiën. Een vierde is in de pijplijn en ook consultants gaan ons helpen met het financieel beheer van de overheid.”

De gedeputeerde kaart aan dat de Nederlandse regering op de hoogte is van het capaciteitsprobleem. “Wij hebben dit in onze prioriteitenagenda aangekaart. En Nederland heeft technische bijstanders toegezegd.”

Maar die komen pas als het bestuursakkoord is getekend, eind van deze maand.