Foto: Sharina Henriquez

PHILIPSBURG – “We zijn nog steeds slaven.” “Laat onze leiders leiden.” “Weg met Nederland.” De stille demonstratie ‘Stand for SXM’ voor een sterker Sint-Maarten  woensdag, blijkt vooral een luid protest tegen Nederlandse inmenging.

“Nederland staat bekend als de grootste drugsplek ter wereld. Dan vind ik het heel vreemd dat die hier komt vertellen dat wij verkeerd bezig zijn”, zegt demonstrant Josianne Fleming-Artsen, die van 2014 tot 2015 gevolmachtigde minister in Nederland was.

Door Tim van Dijk (Engels gesproken)

Volgens de politie protesteerden zo’n 250 mensen, een combinatie van politici en bezorgde burgers. Rhoda Arrindell van de organisatie I Stand Up for St. Maarten Foundation, zegt dat meer dan duizend mensen ook een petitie hebben getekend.

Meer zelfbestuur
Hiermee willen de ondergetekenden actie van het parlement op een viertal punten. Deze punten vormen vooral een beschuldigende vinger richting Nederland die het eiland van meer zelfbestuur zou weerhouden.

“Nederland bemoeit zich teveel, vinden de mensen hier. We doen defensie, nationaliteit, buitenlandse zaken samen. Maar de rest moet Nederland overlaten aan ons, daarom hebben we autonomie”, zegt Elton Jones, eveneens van de organisatie. Arrindell en  Jones zijn ook politiek actief op het eiland.

In de petitie staat dat het organiseren van de volksreferendum over de grondwet moet worden hervat. Die grondwet moet ook moderner, vinden de ondertekenaars. Daarbij willen ze dat de Nederlandse regering zich houdt aan het Verenigde Naties-handvest voor zelfbestuur.

De demonstranten die ‘Enough is enough’  en ‘Let our leaders lead’ scanderen dan wel het volkslied zingen, gaan niet alleen naar het parlement. De Nederlandse vertegenwoordiging, Openbaar Ministerie, de gouverneur en als laatste de regering krijgen allemaal een copy van de petitie vergezeld van protestkreten. “We willen dat ook zij weten wat er aan de hand is”, zegt Jones.

Openbaar Ministerie vervolgt ‘selectief’
Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijk mikpunt van het protest. De petitie wil namelijk ook een onderzoek naar het functioneren van justitie. En vooral naar de werkwijze van het OM dat  ‘selectief’ onderzoekt en vervolgt, aldus het protest.

Daarmee wordt zeker ook de vervolging van United Democrats-leider Theo Heyliger mee bedoeld. Vorige week oordeelde het Gemeenschappelijke Hof van Justitie dat Heyliger, die met zijn partij de laatste verkiezingen won, vervolgd mag worden. Voor omkoping van een collega-parlementariër zes jaar geleden.

De demonstratie was dan ook om Heyliger een hart onder de riem te steken. En Nederland ervan te beschuldigen lokale leiders te hinderen om hun werk te doen. Terwijl juist na orkaan Irma die hard aan de slag moeten om het eiland weer op poten te krijgen.

Theo Heyliger, leider van United Democrats – foto: Sharina Henriquez

Sint-Maarten had dat namelijk best zelf kunnen doen, zonder de ‘Wereldbank-constructie’, zegt Heyliger. Hij doelt daarmee op de 470 miljoen euro die Nederland bij de Wereldbank heeft geparkeerd voor de opbouw van Sint-Maarten na de orkaan.

Heyliger loopt wat verscholen, achterin de protestmars. Om te voorkomen dat mensen denken dat hijzelf de demonstratie heeft  georganiseerd.

Theo Heyliger, leider van United Democrats (Engels gesproken)