Foto: Bobby Spier

ORANJESTAD – De Aruba Investment Bank (AIB) wil met de nieuwe overheid om tafel over de voortzetting van het ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA), zonder geld vanuit Nederland.

Met het FDA-geld (ruim 500 miljoen florin, bijna 240 miljoen euro) zijn in de periode van 2000 tot 2016 meer dan 750 projecten opgezet.

Staatssecretaris Knops over de nieuwe samenwerking tussen Nederland en Aruba

Door de wisseling van de overheid heeft de bank, die het ontwikkelingsfonds beheert, nog geen ruimte gehad om hierover te praten. “Maar is dit wel van plan”, vertelt Deirdre Snoyl, die namens de AIB belast is met FDA.

‘FDA 2’
“Na 18 jaar FDA hebben we veel geleerd, expertise opgebouwd en bijgedragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het eiland. Nu is FDA gestopt en weten we nog niet of we doorgaan, al hoop ik dat we het kunnen doorzetten in de vorm van een FDA 2″, zegt Snoyl.

Potentie wordt gezien om infrastructurele projecten op te richten in samenwerking met Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA), een privé stichting dat in 2005 werd opgericht door Stichting Algemeen Pensioensfonds Aruba en de AIB. SOGA ontvangt geen subsidie, maar is eigenaar van de objecten die zij financiert.

Onderhoud scholen
“Via FDA hebben we bijvoorbeeld veel scholen gebouwd, maar de overheid heeft niet altijd de middelen en de mankracht om alles te onderhouden, waardoor het op den duur in verval raakt. Dat werd eerst ook als minpunt genoemd van FDA, dan bouw je iets met een injectie van het FDA, maar wordt het niet onderhouden door een gebrek aan geld”, legt Snoyl uit.

De samenwerking met SOGA kan hier verandering in brengen, denkt Snoyl, omdat de stichting belast is met de aanleg en het onderhoud van projecten gedurende een aantal jaar. Een concreet voorbeeld van een huidig SOGA-project is het nieuwe Horacio Oduber Hospitaal. De overheid huurt dit pand voor 25 jaar van de stichting en kan na deze periode besluiten om het te kopen.

Nederland stopt
De Nederlandse bijdrage aan het ontwikkelingsfonds, dat opgericht werd in 2000, stopt in elk geval. Staatsecretaris Raymond Knops zei dat Nederland en Aruba hierdoor ‘in een nieuwe fase van hun relatie zijn beland’.

‘Aanzienlijk onbenut potentieel’

Het rapport Eindevalutatie Meerjarenprogramma’s Fondo Desaroyo Aruba (2017), gemaakt door SEO Economisch Onderzoek, adviseert ook om het FDA in eenzelfde of een vergelijkbare structuur voort te zetten.

Aangezien het rapport constateerde dat tweederde van het fondsgeld is besteed aan bouw- en infrastructurele projecten, ziet het nog een ‘aanzienlijk onbenut potentieel’: “dit kan gerealiseerd worden door de aandacht, middelen en projecten nu te richten op de ‘immateriële activa’, van het land Aruba, zoals instituties, wetgeving, human capital en beleid.”