Foto: Pixabay

PHILIPSBURG – Wanbeleid en fraude zou de haven van Sint Maarten voor miljoenen hebben gedupeerd. Het Openbaar Ministerie wil een onderzoek via de rechter afdwingen als voorbeeld om ‘toekomstige misstanden sneller te herkennen’.

Het Gemeenschappelijk Hof beslist op 14 juni of het OM de verzochte administratieve enquête naar de bedrijfsvoering mag houden binnen de vennootschappen van Sint Maarten Harbour Holding Company (SMHHC).

Die zijn de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws gekomen vanwege een ondoorzichtige gang van zaken, en een riskant en voor de overheid schadelijk beleid.

Het OM legt de nadruk op een vijftal onderwerpen, die ‘exemplarisch’ zouden zijn voor de bedrijfsvoering van SMHHC. Onder meer het niet handelen volgens de regels voor goed bestuur en de aanbesteding en ontwikkeling van de Causeway-brug. Ook een lening voor de aanschaf van een hijskraan; een geschil tussen SMHHC en een projectontwikkelaar; de daaropvolgende schikking van tenminste 10 miljoen dollar en grootschalige fraude binnen de onderneming moeten onder de loep, zegt het OM.

Het OM vindt het noodzakelijk dat de samenleving van Sint-Maarten een ‘gedetailleerd inzicht’ krijgt in wat er fout is gegaan. “Hierdoor kunnen toekomstige misstanden sneller worden herkend.”

Heel veel fout gegaan
Volgens het OM is er heel veel fout gegaan. Zo staan er bijvoorbeeld geen inkomen tegenover rente en aflossingen op een obligatielening van 50 miljoen dollar en de kosten van onderhoud van de Causeway-brug. Hierdoor neemt de schuldenlast van de groep met bijna een derde toe. Ook bij het verloop van de aanbestedingsprocedure zet het OM vraagtekens. Zo is er geen verklaring waarom het winnende bod van 39,4 miljoen dollar opeens 43,5 miljoen moest gaan kosten.

Belangenconflict
Het OM vraagt zich ook af waarom de haven een lening van ongeveer 2,5 miljoen gulden heeft afgesloten voor de aanschaf van een kraan. Terwijl de haven in 2009 rijk genoeg was en geen lening hoefde aan te gaan. De kredietverstrekker was het in Panama gevestigde bedrijf Octavio.Het OM vindt het onwaarschijnlijk dat toevallig een bestuurder van de Octavio, de broer is van de voorzitter toen van de Raad van Commissarissen van de haven.

Ondanks dit ‘evident belangenconflict’ heeft de voorzitter zich niet teruggetrokken en de resolutie om de lening goed te keuren gewoon ondertekend.

Grootschalige fraude
In het Emerald-onderzoek is het OM een grootschalige fraude met valse fakturen op het spoor gekomen. Voor ten minste zeven miljoen dollar zou zijn gefraudeerd. Het OM heeft het ernstige vermoeden dat bestuursvoorzitter Mark Mingo aan deze fraude heeft meegewerkt.

Mingo en een aantal medeverdachten, waaronder de directeur van een beveiligingsbedrijf en parlementslid Frans Richardson, staan op maandag 11 juni terecht op verdenking van fraude.