Foto: Belkis Osepa

DEN HAAG – Bonaire moet andere manieren gaan zoeken om de financiering rond te krijgen voor zo’n 500 sociale woningen die nog gebouwd moeten worden. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) ziet liever niet dat de Rijksoverheid eindverantwoordelijk wordt voor de financiële risico’s. 

Bonaire kampt met een woningtekort voor sociale huur. Er zijn volgens Fundashon Cas Bonairiano zo’n 1.200 woningen nodig om het probleem rond sociale huisvesting op te lossen. De woningstichting heeft bouwplannen klaarliggen om te beginnen met zo’n 500 woningen, maar de stichting kan nog geen partij vinden die garant wil staan voor 36 miljoen dollar. 

De Bonairiaanse woonstichting vestigt al jaren hoop op het ministerie van Binnenlandse Zaken om garant te staan. Een garantiestelling krijgt de stichting voorlopig niet, omdat het Nederlandse kabinet terughoudend wil zijn met het aangaan van nieuwe garanties, dat schrijft Knops aan de Tweede Kamer. Het bestuurscollege op Bonaire mag volgens de wet zelf geen garantiestelling geven. 

Andere opties gezocht
“De noodzaak tot voldoende sociale woningbouw is voor mij evident en de problematiek heb ik scherp op het netvlies”, verzekert Knops. Mochten ‘alle opties zijn uitgeput’, dan zou het kabinet alsnog kunnen overwegen om de woonstichting een garantiestelling te geven. 

Knops zegt nu op andere manieren te willen helpen, door in Nederland verder op zoek te gaan naar financierders. “Deze verkenning is al gaande en hierover heb ik ook gesproken met enkele Europees Nederlandse corporaties.”

Staatssecretaris kijkt naar Bonairiaanse politici
De staatssecretaris zegt tegen de Kamer op zoek te zijn naar oplossingen voor de langere termijn voor het probleem rondom sociale huisvesting op Bonaire. Knops rekent op toewijding van de eilandsraad en het bestuurscollege om met een actieplan te komen voor de sociale huisvesting op het eiland.

“Ook voor het oplossen van dit probleem zal gelden dat het belang van stabiel lokaal openbaar bestuur een absolute voorwaarde zal zijn bij de verdere uitwerking van een oplossing.”