Fundashon Cas Bonairiano zegt de vastgoedbelasting niet te kunnen dragen - foto: Extra Bonaire

Fundashon Cas Bonairiano zegt de vastgoedbelasting niet te kunnen dragen – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – De sociale woningbouw op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zit in een moeilijk parket sinds de invoering van de vastgoedbelasting. De sociale woningbouwstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) doet een dringend beroep op Nederland om de sociale woningbouw in Caribisch Nederland vrijstelling van de vastgoedbelasting te verlenen.

Directeur Ben Oleana van FCB stuurde vorige week een brandbrief naar de Vaste Commissie voor Koninkrijksaangelegenheden. Oleana: “De belasting heeft een bijzonder ongunstige uitwerking op de sociale volkshuisvesting, vooral op FCB en haar huurders.”

Winstbelasting
De vastgoedbelasting is in de plaats gekomen van de winstbelasting en ingevoerd sinds de staatkundige veranderingen. De belasting wordt geheven over de waarde van een onroerende zaak en opgelegd aan de eigenaar. FCB is eigenaar van 429 onroerende zaken (huizen) bestemd voor sociale woninghuur. Voor de komst van de vastgoedbelasting was FCB niet belastingplichtig voor de winstbelasting, omdat de stichting geen winstoogmerk heeft.

FCB kan de vastgoedbelasting niet doorbelasten, want wettelijk staat vast dat alle sociale huurhuizen een vastgestelde huur moeten hebben. “We zitten in financiële problemen”, stelt Oleana. Het bestuur van Bonaire reageert niet op de vraag om financiële ondersteuning.

Tekort
“We kunnen de aanslagen niet voldoen. Of we moeten huizen gaan verkopen. Een gedwongen verkoop leidt tot een nog schrijnender tekort aan woningen.” Zelfs als FCB de vastgoedbelasting kon doorbelasten, dan zouden de minderbedeelden de huurstijgingen van 10 tot 25 procent niet kunnen opbrengen.

Door Belkis Osepa