Noodopvang in Antriol Foto Belkis Osepa

Noodopvang in Antriol
Foto Belkis Osepa

KRALENDIJK  –  Misschien worden begin volgend jaar tientallen Bonairianen uit  hun huis gezet. Woningcorporatie Fundashon Cas Bonairiano (FCB) is genoodzaakt over te gaan tot ontruiming van de sociale woningen waar wanbetalers in zitten.

FCB heeft 425 sociale huurwoningen. De huurders betalen een huurprijs afhankelijk van hun inkomen. De sociale woningbouwstichting kampt met ongeveer 150 wanbetalers. Huurachterstanden lopen enorm op. FCB wil de gezinnen die uit huis worden gezet tijdelijk onderdak aanbieden. Twee op de veiling gekochte huizen moeten als noodopvang dienen voor  in totaal acht huishoudens. Door het ontbreken van een sociaal woningmarktbeleid, staan de twee huizen nog leeg.

Reportage van Belkis Osepa

Gezellige taferelen
Het huis aan de Kaya Irma in Antriol heeft een frisse roze kleur. Een grote keuken met nieuwe kastjes en een multifunctioneel kookblok in het midden nodigt uit tot gezellige taferelen tijdens het warme middageten. Ook de vijf slaapkamers zijn weer fris geschilderd en de tegels in de drie badkamers glimmen. Het huis aan de Kaya Irma is bestemd voor vijf gezinnen met kinderen. Denise Crestian-Coffie, manager Woondiensten van de FCB, loopt trots door het huis. “Alle meubilair is ook al gekocht. Zodra we weten dat het huis bewoond gaat worden, wordt het ingericht.”

Maar het huis aan de Kaya Irma en ook dat in Amboina, kan nog niet bewoond worden. De Bonairiaanse overheid kan FCB nog geen toezegging doen omdat er nog geen concreet woningmarktbeleid is. “Er wordt daaraan gewerkt. De situatie is gecompliceerder, dan het lijkt”, zegt Rosa Hoes, directeur van de directie Samenleving en Zorg.

Evaluatie
Hoes: “Eerst dient een evaluatie plaats te vinden van de behoefte voor noodopvang. Ook moeten we bepalen wie verantwoordelijk is voor het onderdak en er moet ook een plan gemaakt worden over de maatschappelijke begeleiding van deze gezinnen.” De Bonairiaanse overheid kan de huizen voor noodopvang niet ‘zomaar’ overnemen, zegt Hoes, omdat rekening gehouden moet worden met Nederland, vooral voor de kosten die dit probleem veroorzaakt.

Huisuitzetting kan pas plaatsvinden na een uitspraak van de rechter. FCB heeft tot half oktober al één gezin uit huis gezet. De corporatie heeft al vijf gerechtelijke vonnissen in de hand, zegt Crestian-Coffie. “We hebben een huurder met een achterstand van rond 16 duizend dollar. Het zijn mensen die niet willen meewerken om hun huurachterstand in te halen. Een klein aantal heeft meegedaan met een schuldsaneringsproject waarbij tot tachtig procent van de schuld gesaneerd kon worden.”

FCB pakt nu wanbetalers aan die een gezinsinkomen hebben boven 1550 dollar bruto per maand. Als het incassotraject, de bemiddeling en de betalingsregeling niet helpen, zet de woningcorporatie in op ontruiming na tussenkomst van de rechter. Volgend jaar begint de woningstichting ook met een procedure om wanbetalers die een inkomen hebben beneden 1550 dollar, aan te pakken. Door de sociale woningen te ontruimen, kunnen andere gezinnen die op de wachtlijst staan en die wel hun financiële verplichtingen willen nakomen, in aanmerking komen voor een huurwoning.

Verantwoordelijkheid
De vereniging van huurders van sociale woningen wil samen met alle partners aan een oplossing werken, zegt voorzitter Marionela Josephia. “Het is vervelend om gezinnen met kinderen zomaar op straat te zetten. Er moet op een korte termijn een oplossing komen. De vereniging gaat de huurders ook aanspreken op hun wangedrag. Josephia: “Huurders moeten bewust worden en verantwoordelijkheid dragen voor hun woning. Je hebt een woning, dan moet je die ook betalen.”

Door Belkis Osepa