Foto: Laura Bijnsdorp

PHILIPSBURG – Mogelijk zullen ruim 300 studenten hun studie niet kunnen afronden aan de University of St. Martin (USM). De universiteit, de enige mogelijkheid voor hoger onderwijs op het eiland, vraagt sinds 2005 om aanvullende financiering van het ministerie van Onderwijs van Sint-Maarten.

Als er geen geld komt, zal de USM de deuren moeten sluiten, een besluit dat komende vrijdag bekend zal worden.

Jaarlijks kost het ongeveer 4.14 miljoen gulden om de USM draaiende te houden. De universiteit krijgt 1.2 miljoen gulden uit collegegeld. Het ministerie van Onderwijs heeft de USM de afgelopen jaren een subsidie van 850.000 gulden gegeven, wat zo’n 20 procent is van de operationele kosten. De gewoonte in het Koninkrijk der Nederlanden is, dat universiteiten geld van de overheid krijgen om 80 procent van die kosten te dekken.

Dr. Francio Guadeloupe. Foto: Laura Bijnsdorp

Vóór orkaan Irma, hield de universiteit het hoofd boven water dankzij aanzienlijke financiering van stille donoren. Ná Irma zijn deze donaties niet meer mogelijk door de schade die de storm de zakenwereld toebracht. “Is het de verantwoordelijkheid van onze ondernemingsector of van de overheid aan wie we belasting betalen, om te voorzien in mogelijkheden voor hoger onderwijs? Ik geloof dat het het laatste is”, stelt voorzitter dr. Francio Guadeloupe van de USM.

Geen reactie van ministerie
In een brief van 2 oktober aan de minister van Onderwijs, Silveria Jacobs, verzocht de Stichting USM een subsidieverhoging van 1.6 tot 1.8 miljoen gulden per jaar. Een week later volgde een tweede brief met het verzoek om uiterlijk op 19 oktober een reactie te geven. Noch de Raad noch de faculteit ontvingen tot nog toe antwoord van het ministerie van Onderwijs. Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar.

Geen wet sinds 10-10-‘10
Financiering is niet het enige probleem waarmee de universiteit kampt. Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10-10-‘10 heeft de overheid de USM nog niet wettelijk erkend als een instelling voor hoger onderwijs. “Toen Sint-Maarten autonoom werd, had de overheid een wet voor hoger onderwijs gereed moeten hebben. Financiering is gebonden aan de wet. Zeven jaren zijn voorbij en die wet is er nog steeds niet”, zegt Guadeloupe. Ondanks het gebrek aan steun van de overheid, zowel juridisch als financieel, heeft de USM internationaal erkende accreditaties verkregen sinds 2014.

Geen andere keus
Zonder de USM zal er geen lokale mogelijkheid zijn om af te studeren met een associates-, bachelor- of master-titel. Als de universiteit dicht gaat, zullen meer dan 300 studenten naar het buitenland moeten als zij hun studie zouden willen voortzetten. Voor sommigen is naar het buitenland gaan een mogelijkheid, maar voor wie beperkte financiële middelen heeft, kan een sluiting betekenen dat zij geen hoger onderwijs kunnen genieten.

“Er is geen ander alternatief voor mij dan de USM. De USM is betaalbaar en geeft me de mogelijkheid om te werken en te studeren. Ergens anders gaan studeren kan ik niet betalen”, zegt Jonathan Silben Salvador. Hij werkt als kok en hoopt zijn laatste semester van Hospitality and Tourism Management af te ronden aan de USM.

“Als de universiteit dichtgaat, zal dat betekenen dat de meerderheid van onze bevolking niet zal kunnen klimmen op de sociaal-economische ladder”, aldus Guadeloupe.