Foto: Deya Mensche

WILLEMSTAD – De Fundashon Skol Humanista na Papiamentu (Stichting Humanistische Papiamentstalige School, Skaih) lanceert het komende schooljaar 2018-2019 het pre-universitaire tweetalige traject Engels en Papiaments. Het traject is gelijkwaardig aan de havo en vwo.

50 procent van de vakken zullen in het Engels gegeven worden en 50 procent in het Papiaments. De examens worden in het Engels afgenomen.

Onlangs organiseerde de stichting een lezing met professor Rick de Graaff, speciaal voor docenten met belangstelling voor tweetalig onderwijs. Hier behandelde de Graaff, hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit van Utrecht, de relatie tussen taal en vakonderwijs.

Profesor Rick de Graaff . Foto: Deya Mensche

Papiaments in het onderwijs
Volgens De Graaff heeft het Papiaments een belangrijke plaats in het lokale onderwijs, samen met het Nederlands en het Engels. Hij gelooft dat er grote voordelen zijn voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van een leerling om in zijn of haar moedertaal onderwijs te krijgen: “Dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de identiteit van het kind”, benadrukt De Graaff.

De directeur van de Skaih, Ronnie Lauffer, is tevreden dat de lezing goed bezocht was door docenten en de minister van Onderwijs Marilyn Alcalá Wallé ook aanwezig was. Al meer dan 10 jaar is de stichting bezig met de voorbereidingen om het traject van tweetalig pre-universitair onderwijs in te voeren op Curaçao. “In 2015 is de beslissing genomen om te beginnen met een havo en vwo in het Papiaments en in 2018 zijn we klaar zijn om dit in te voeren”, zegt Lauffer. Het nieuwe schoolgebouw in Emmastad is al sinds 2015 gereed.

Het introductietraject verliep de afgelopen jaren stroef, omdat alle havo- en vwo examens in het Nederlands afgenomen moeten worden, en het heel moeilijk was om geschikt materiaal in het Papiaments te vinden. Omdat het Nederlandse Bureau voor Examens vreest dat ze het niveau van de examens niet kunnen garanderen, worden examens niet in het Engels of een andere taal vertaald.

Ronnie Lauffer en Humphrey Senior. Foto: Deya Mensche

Papiaments en Engels
Humphrey Senior, coördinator van ‘Konstruyendo Futuro’ (‘Bouwen aan de Toekomst’), het pre-universitaire tweetalige introductieprogramma van Skaih, gelooft dat de leerlingen helemaal in het Papiaments voorbereid kunnen worden. “Maar het hoger vervolgonderwijs is vaak in het Engels. Daarom hebben we ervoor gekozen het Engels als instructietaal toe te voegen.”

Ook heeft Skaih ervoor gekozen om de examens toegekend door de ‘Caribean Examination Council’ te gebruiken, een instantie in Barbados die voor het hele Caribisch gebied examens maakt. De council is erkend door het NUFFIC, die voor de Nederlandse overheid het examen beoordeelt.

Internationale studenten
In Nederland is al 25 jaar geleden een deeltraject tweetalig onderwijs ingevoerd op middelbare scholen, waar 50 procent van de cursussen naast het Nederlands ook in het Engels worden gegeven. “Momenteel past één op de tien scholen het gedeeltelijk tweetalige traject toe”,zegt De Graaff. Het belangrijkste argument om Engels als instructietaal op universitair niveau in te voeren, is om meer internationale studenten aan te trekken. Volgen De Graaff is het doel om studenten te leveren die makkelijk kunnen integreren in de internationale gemeenschap.