Foto: Defensie

EINDHOVEN – Twee vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vertrekken donderdagavond (Nederlandse tijd) vanuit Eindhoven richting Sint-Maarten, dat meldt Defensie. De toestellen gaan 100 militairen en enkele tonnen water en voedsel brengen.

De luchthaven van het eiland is zwaar getroffen door orkaan Irma. Daar zijn inmiddels zo’n 300 militairen bezig om de infrastructuur te herstellen. Ze proberen onder meer het vliegveld op Sint Maarten weer toegankelijk te maken.

Het vliegveld en landingsbaan van Sint-Maarten – foto: Defensie, 6 september 2017

Alleen het transportvliegtuig KDC-10 zal niet kunnen landen op het vliegveld van Sint Maarten en wijkt uit naar Curaçao. “De Hercules is wel geschikt om op primitieve en slecht bereikbare banen te landen.”

Ook de haven is zwaar getroffen. Er liggen mogelijk containers en scheepswrakken in de haven, waardoor de twee schepen van Defensie nog niet kunnen aanmeren. Via grote rubberboten worden hulpgoederen aan land gebracht.

De zeehaven van Sint-Maarten is zwaar getroffen door orkaan Irma – foto: Defensie, 6 september 2017

Voor vijf dagen water en voedsel
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt Defensie het water en voedsel, waar 40.000 mensen 5 dagen mee toe kunnen op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. De luchtmachtvliegtuigen zouden aanvankelijk eerder vertrekken, maar het duurde langer om de lading klaar te maken.

Plunderingen
De militairen die nu vanuit Nederland onderweg zijn gaan hulpverlenende en ondersteunende taken uitvoeren. De lokale politie en de marechaussees op de eilanden zijn ingezet om plunderingen te voorkomen en de openbare orde en veiligheid te handhaven. Dit gebeurt op verzoek van het lokale gezag. Op de drie eilanden zijn 40 marechaussees die normaal voor de militaire politietaak al gestationeerd zijn.