HILVERSUM – Antillianen die met de PVV sympathiseren doen dat veelal om dezelfde redenen als etnische Nederlanders. Het opvallendste verschil is dat Antillianen met PVV-sympathieën zich óók afkeren van wat zij zien als ‘andere Antillianen’. 

Dat schrijft Pamela Roumen, student Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, in haar afstudeerscriptie.

Roumen ontdekte dat PVV-sympathieën gevoelig liggen onder Antillianen. Voor haar onderzoek melden zich 13 respondenten in de leeftijd van 21 tot 64 jaar uit diverse Nederlandse steden voor een diepte-interview – op voorwaarde van anonimiteit. “Dit onderzoek is indicatief, niet representatief.”

Zowel sociale, culturele als economische factoren lijken bij te dragen aan de steun voor de PVV. De meest dominante blijkt hierbij de economische: alle respondenten waren ontevreden over hun financiële situatie. “Als Wilders dan bijvoorbeeld huren wil verlagen en het verplicht eigen risico van 385 euro wil afschaffen, spreekt dat aan.”

Ook Wilders’ plannen voor de zorgsector – meer personeel dus lagere werkdruk – krijgt veel bijval. Alle geïnterviewden werken in de zorg of hebben wel een familielid dat in deze sector werkt.

Belangrijke culturele factoren zijn dat de geïnterviewde Antillianen zich vooral als Nederlander zien, islamitische invloeden vrezen en zich herkennen in de ‘Nederland is van ons’ retoriek van Wilders. Geïnterviewde PVV-sympathisanten blijken zelden privécontact te hebben met islamitische Nederlanders.

Islam
De meerderheid van alle PVV-stemmers is niet religieus, vrijwel alle geïnterviewde Antilliaanse PVV-sympathisanten zijn belijdend christen. Roumen: “Wat de geïnterviewden stoort is dat zij hun religie vooral in de privésfeer belijden terwijl ze naar hun gevoel in het openbaar overal islamitische uitingen terugvinden, bijvoorbeeld moskeeën en minaretten. Ze voelen zich overspoeld.”

‘Andere Antillianen’
Antilliaanse PVV-kiezers houden niet alleen islamitische Nederlanders op afstand maar ook ‘andere Antillianen’, die ze associëren met criminaliteit of een slechte werkethiek. Roumen: “Dat komt omdat ze zich meer beschouwen als hardwerkende Nederlanders terwijl een deel van hun ‘eigen’ groep het volgens hen hier verpest. Daar zetten ze zich tegen af. De meesten zijn daarom voorstander van zero tolerance-plannen zoals de Fritsmawet, die voorstelt om veroordeelde Antillianen uit te zetten.”

Roumen betwijfelt of dat verkapte zelfhaat is. Die vraag keert vaker terug tijdens het gesprek, bijvoorbeeld omdat de PVV zich geregeld tegen de Caribische eilanden keert. Wilders noemde Curaçao ooit een ‘boevenbende’ en wil de Caribische eilanden uit het Koninkrijk zetten. Roumen: “De meeste respondenten waren het eens met Wilders omdat ze menen dat hij het vooral over de regering had. Recht voor zijn raap, vonden ze. Wilders scoorde er punten mee.”