Foto: TOP

KRALENDIJK – Sinds november 2016 volgen twaalf jonge hoog opgeleide ambtenaren op Bonaire het Talent Ontwikkel Programma Bonaire (TOP Bonaire). Met dit programma wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) jong professioneel en lokaal talent voor Bonaire behouden. Door de jonge ambtenaren zichzelf te helpen ontwikkelen zal de bestuurskracht van de overheid worden versterkt, stelt BZK.

Ontwikkeling staat ook voor de deelnemers Michèle Celestijn-Knuf en Dianne Boelmans voorop. Knuf is fiscaal jurist. Zij werkt als medewerker heffing bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Een goede toekomst vindt ze niet alleen voor zichzelf belangrijk: “Ik ben hier geboren en getogen en wil hier graag blijven. Bonaire is in ontwikkeling en daarom heb ik deze kans met twee handen aangegrepen.”

Een reportage door Gijs van den Heuvel

Ook planoloog Boelmans voelt zich inmiddels Bonairiaan, al is ze in Nederland geboren. Ze werkt als beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Ze wil graag op het eiland blijven en wil zich daarom verder ontwikkelen: “Bij het OLB zijn de mogelijkheden beperkt. Als er hier geen ontwikkeling mogelijk is dan zou ik misschien weg gaan.”

Masterclass
De jonge professionals krijgen in blokken van twee dagen per twee weken trainingen van deskundigen. Naast concrete projecten wordt er vooral gewerkt aan het verder ontwikkelen van vaardigheden. Daarnaast krijgen de deelnemers individueel coaching met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling. ”Een onmisbaar deel van het programma, een mooie aanvulling”, vindt Knuf. Op 25 april is er een masterclass over leiderschap.

TOP teambuilding brandweer. Foto: TOP

De twaalf deelnemers aan TOP zijn lokale professionals die door hun werkgevers zijn voorgedragen. Voorwaarde was dat ze binnen de overheid werken. “We proberen de capaciteit, de kennis en de organisatiekracht van de decentrale overheid, het OLB, te ondersteunen”, legt beleidsmedewerker Arxen Alders van BZK uit. “Wij zijn samen met de openbare lichamen verantwoordelijk voor goed bestuur op de eilanden. TOP gaat om het behoud en de doorontwikkeling van ambtelijke kracht.”

Bij Knuf en Boelmans slaat dat in ieder geval aan. Voor Knuf heeft dat al geleid tot een volgende kans. “Mij is een leertraject aangeboden om teamleider te worden. TOP is zo een win-win.” Boelmans kijkt uit naar het volgende blok in het programma. “Daarin gaat het om persoonlijke ontwikkeling en interculturele samenwerking. Daar gaan we veel profijt van hebben.”

Gemeenschap
Alle betrokkenen verwachten dat TOP Bonaire na deze pilot een vervolg krijgt. “Dat gaat er zeker komen”, zegt projectcoördinator Damaly Linkers stellig. “In januari vond een evaluatie plaats. Met de feedback zijn we nu al druk bezig met volgend jaar”. Ook Alders is enthousiast: “We vormen op deze manier een gemeenschap. De eerste lichting kan de volgende groep een zachte landing bieden, hen begeleiden en steunen. Dit programma is van de lange adem.”