Hoofdofficier van Justitie Henry Hambeukers – Foto: Belkis Osepa

Hoofdofficier van justitie Henry Hambeukers – Foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het bevel van het Openbaar Ministerie (OM) om op Bonaire preventief te fouilleren is na enkele dagen alweer ingetrokken.

Hoofdofficier van justitie Henry Hambeukers van het OM BES gaf het bevel afgelopen zaterdag voor de periode van een maand voor heel Bonaire. Daarop was kritiek van onder andere Eilandsraadslid Michael Pieters.

De maatregel was bedoeld om illegaal wapenbezit te bestrijden. Volgens het OM waren er ‘signalen’ dat het wapenbezit op Bonaire toenam. De speculaties dat de maatregel was ingegeven door een incident afgelopen vrijdagnacht worden nu indirect bevestigd: “Er zijn recent enkele ernstige incidenten geweest waarbij zelfs politieambtenaren op openbare plaatsen met vuurwapens zijn bedreigd.”

Pieters liet via vragen aan gezaghebber Edison Rijna weten dat het preventief fouilleren op heel Bonaire een te brede maatregel is die willekeur in de hand werkt. Hij trok ook de rechtmatigheid in twijfel. Voor zo’n maatregel moet de gezaghebber aangeven waar er een veiligheidsrisico is en het preventief fouilleren mag maar maximaal 12 uur aaneengesloten gebeuren, aldus het Eilandsraadslid.

Het lijkt erop dat het OM Pieters nu gelijk geeft. “Het preventief fouilleren is een ingrijpend instrument waarmee niet alleen verdachten maar elke willekeurige burger kan worden getroffen.” Na een evaluatie heeft het OM besloten het bevel in te trekken. “In plaats van het langlopende bevel voor geheel Bonaire zal voortaan in nauw overleg met de politie en de gezaghebber (…) gebruik worden gemaakt van bevelen die beperkt zijn in tijd en gebied.” Op die manier kunnen alsnog wapens in beslag worden genomen en is de maatregel ‘meer in overeenstemming’ met de manier waarop het instrument van preventief fouilleren elders wordt gebruikt, aldus het OM.

Door Gijs van den Heuvel