Ondanks kritiek zijn alle partijen het erover eens dat er dingen moeten veranderen bij het KPCN – foto: Gijs van den Heuvel

Ondanks kritiek zijn alle partijen het erover eens dat er dingen moeten veranderen bij het KPCN – foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Het memo van de voormalige chef van de Nationale Politie Gerard Bouman over de integriteit binnen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is bedoeld om de aandacht van zijn eigen problemen af te leiden. Dat zegt voorzitter Charles Mercelina van politievakbond NAPB BES. In de memo, die zaterdag uitlekte via dagblad Trouw, worden harde noten gekraakt over de integriteit van het korps.

“De opdracht voor Bouman was compleet wat anders. Hij heeft zich bemoeid met iets waarnaar hij niet is gevraagd. Een mislukte, welbedachte afleidingsmanoeuvre.” Bouman wordt in Nederland verweten dat hij de Nationale Politie niet op orde heeft weten te krijgen en recent is een onderzoek ingesteld naar onder andere snoepreisjes voor de Centrale Ondernemingsraad.

Dienstauto’s
Bouman werd tegen de zin van de vakbond door minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie (V&J) gevraagd om te adviseren over de organisatie van het KPCN. Maar in een aparte memo zegt hij dat er nodig opgetreden moet worden tegen bijvoorbeeld het gebruiken van de dienstauto voor privédoeleinden en het onrechtmatig schrijven van overuren.

“De pot verwijt de ketel. Mooier kunnen we het niet maken”, zegt Mercelina. Om eraan toe te voegen dat het integriteitsprotocol nog verder ontwikkeld moet worden. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de lokale situatie.

Gemandateerd korpsbeheerder Jan Willem Schaper, die minister Van der Steur vertegenwoordigt, liet vrijdag alvast weten dat hij, ‘de gezagsdragers’ en het Openbaar Ministerie zich in de hoofdlijnen kunnen vinden. Het rapport werd afgelopen maandag al besproken met Bouman zelf, hoofdcommissaris Frank Pauw, portefeuillehouder Caribisch gebied van de Nationale Politie, en de meest betrokken partners. De centrale thema’s zijn: “Het versneld op orde brengen van de capaciteit van het KPCN, effectievere sturing en de versterking van de bedrijfsvoering.”

Trots
Ook vakbond NAPB is ‘in gesprek’ met de korpsbeheerder en de leiding van het KPCN, zegt Mercelina. Inhoudelijk vindt ook de bond het rapport zo slecht nog niet. Bouman zegt namelijk dat er in 2010 verkeerde beslissingen zijn genomen bij de oprichting van het KPCN, dat er een tekort aan capaciteit is, dat de organisatie topzwaar is en te Nederlands wordt aangestuurd. Zaken waar de NAPB het mee eens is. Mercelina is er trots op dat het kleine korps ‘met beperkte middelen het hoofd boven water heeft weten te houden en heel goed presteert’.

De korpsleiding van het KPCN kon dit weekend niet reageren. Er is maandag een bespreking waarbij ook het rapport Bouman aan de orde komt, laat de woordvoerster weten.

Door Gijs van den Heuvel