Premier Mike Eman spreekt de lokale pers toe op Baby Beach een dag nadat orkaan Matthew ten noorden van Aruba was getrokken. Foto: Ariën Rasmijn

Premier Mike Eman spreekt de pers toe op Baby Beach een dag nadat orkaan Matthew ten noorden van Aruba was getrokken – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Door de recente invoering van een rampenplan en omdat regelmatig overlegd wordt over een mogelijke vluchtelingencrisis uit Venezuela, zijn de overheidsdiensten op Aruba goed voorbereid op de komst van een orkaan zoals Matthew. Dit verklaren premier Mike Eman en Rino Hermans van het Bureau Rampenbestrijding.

De afgelopen dagen heeft vooral de zuidkust van Aruba flink te verduren gehad door de naweeën van orkaan Matthew. Hoge golven hebben bij Malmok niet alleen voor de nodige overlast en mooie plaatjes gezorgd, maar ook veel zeesterren en schelpdieren op het droge gegooid. Een groep burgers is sinds vanochtend in de weer levende dieren op te rapen en in bakken met zeewater te leggen om ze in leven te houden. Het is de bedoeling dat zij later vanaf een rustigere plek langs de kust weer in het water worden gelegd. Volgens initiatiefnemer Wim Eelens is de groep snel gegroeid dankzij berichten op de radio en foto’s op sociale media:

Vluchtelingencrisis
Het rampenplan voor Aruba is inmiddels uitgewerkt en klaar voor gebruik. Eman geeft aan dat het normaal gesproken een uitdaging is om de departementen, die elk een onderdeel uit te voeren hebben binnen het rampenplan, zover te krijgen dat ze trekkers aanwijzen en zelf trainingen gaan doen. Wat een belangrijk verschil heeft gemaakt volgens Eman, is dat in de afgelopen maanden de regering en de overheidsdiensten intensief contact hebben over mogelijke werkscenario’s voor een vluchtelingencrisis uit buurland Venezuela.

Waarnemend hoofd Bureau Rampenbestrijding Rino Hermans beaamt dat in tegenstelling tot vorig jaar, toen zowel burgers als overheidsdiensten niet voldoende voorbereid waren op een calamiteit, de diensten nu wel paraat stonden. Volgens hem heeft dat te maken met het rampenplan dat inmiddels officieel van kracht is. “Sinds mei hebben we elke week met alle departementen overleg om af te stemmen of alle departementen hun onderdeel van het basisplan op de rit hebben. Dat heeft eraan bijgedragen dat iedereen al in de stemming zat toen Matthew in aantocht was. Op 2 augustus had de Ministerraad het bestrijdingsplan voor orkanen goedgekeurd”, vertelt Hermans.

Kinderziektes
“Natuurlijk zijn er kinderziektes”, vervolgt Hermans. “Een voorbeeld is de manier waarop de diensten met ons communiceren. Dat kan korter en meer ter zake.” Ook is er nog geen calamiteitenzender die aan alle voorwaarden – zoals de mogelijkheid om ten alle tijden in de lucht te blijven – voldoet. De SMS-dienst van het Bureau is niet werkzaam. “Het gaat om een internationale dienst en onze server kan momenteel niet communiceren met die in California. Wanneer dat weer aan de praat is, gaan we ervoor zorgen dat meer burgers zich abonneren op die dienst.”

Volgens Herman was de bevolking dit keer een stuk beter voorbereid. Het Bureau had met klem had gevraagd om niet in paniek te raken, aangezien het ging om een ‘tropical watch’ en niet om een ‘warning’ van de Meteorologische Dienst. “Op Curaçao gebruiken ze kleurcodes zoals geel en oranje. Dat is volgens mij wat duidelijker.”

Geen doden
Hermans zegt dat door de voorbereiding waarschijnlijk geen dodelijke slachtoffers zouden zijn gevallen, had Matthew direct over Aruba geraasd. “Onze prioriteit is eerst mensenlevens, dan gebouwen en als derde de economie. Ik denk dat onze economie een harde klap zou hebben gehad. Op voorwaarde dat burgers onze bulletins en instructies volgen, denk ik dat we geen mensenlevens hoeven te betreuren.”

Door Ariën Rasmijn