De MAN probeert door wijkbezoeken de kiezer te bereiken. Leider Hensley Koeiman staat in het midden. Foto: Elisa Koek

De MAN probeert door wijkbezoeken de kiezer te bereiken. Leider Hensley Koeiman staat in het midden – foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Een groep mensen waaronder Don Martina wilde zich in 1971 inzetten voor verandering, voor iets nieuws. Ze startte de sociaal, democratische partij Movementu Antia Nobo, de nieuwe Antilliaanse beweging, met Martina als leider.

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 1 MFK

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 3 MAN

Inmiddels is de volledige naam vervallen en heet de partij sinds 2005 gewoon ‘MAN’, dat hand betekent in het Papiaments. Met de slogan ‘Uw toekomst ligt in uw handen’ en voormalig minister van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman als lijsttrekker, hoopt de blauwe partij aankomende verkiezingen te winnen. Vrijdag werd bekend dat medeoprichter Don Martina zich na vijf jaar afwezigheid weer aansluit bij de partij.

Partijleider Hensley Koeiman in gesprek met Elisa Koek

De vijf pijlers van de partij zijn Onderwijs, Economie, Criminaliteit, Welzijn en Sport. MAN wil tien doelen nastreven zoals het creëren van een sportfonds; het verhogen van het minimumloon en het verhogen van de pensioensleeftijd, want ‘wereldwijd komt niemand meer onder de verhoging van de pensioensleeftijd uit’, zegt Koeiman.

Onderwijs en Sport
MAN wil dat talenten zich kunnen ontwikkelen en het onderwijs verdergaat dan het cognitieve deel. Kunst, cultuur en sport gaat een grotere rol spelen in het onderwijs.

Koeiman vertelt dat er veel sporttalenten op Curaçao zijn en vindt dat we daar nu te weinig gebruik van maken. De partij streeft daarom naar een sportfonds om zo de juiste begeleiding, infrastructuur en middelen te bieden aan jonge talenten. “Door meer aandacht aan sport besteden, bestrijden we meteen een van onze grootste ziektes: obesitas.”

Welzijn
De levenskwaliteit moet omhoog, volgens MAN. Mensen moeten zich veilig voelen, gewaardeerd worden en niet geïsoleerd raken. Dat laatste is volgens Koeiman vaak het geval bij ouderen. Om dit te verbeteren, wil de partij de wijken in. “Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, dit geldt voor ouderen en kinderen: ‘it takes a village to raise a child’.” MAN heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend om een Algemeen Pensioen verplicht te stellen.

Economie en Criminaliteit
Volgens de lijsttrekker is er wel geld, maar te weinig controle, corruptie en geen vertrouwen bij de consument en investeerders. “Als er vertrouwen is, komt de rest vanzelf. We hebben stabiliteit nodig om investeerders te trekken.” MAN wil banen creëren om armoede te bestrijden en zo mensen ook een gevoel te geven dat ze bijdragen. “Wanneer alles goed draait, lost de criminaliteit zich vanzelf op. Voldoende werk, zekerheid en goed onderwijs leidt tot meer talenten en minder drop-outs en werkelozen.”

Door Elisa Koek