Het gerechtsgebouw in Philipsburg.

Het gerechtsgebouw in Philipsburg.

PHILIPSBURG – Het zogenoemde Masbangu-onderzoek naar stembusfraude, die door United People’s Party (UP) zou zijn gepleegd tijdens de verkiezingen van 17 september 2012, wordt op 31 augustus hervat.

De zaak betreft drie voormalige leden van het toenmalige Korps Politie van St. Maarten, Saba en St. Eustatius en van het Vrijwilligerskorps St. Maarten (VKS), die er allen van worden verdacht geld te hebben aangenomen voor het uitbrengen van hun stem.

De politiemensen worden ervan verdacht hun stem aan de UP van partijleider Theo Heyliger te hebben verkocht voor 300 dollar per stuk. De zaak kwam aan het licht toen de vier ruzie kregen over de verdeling van het geld. Een vierde verdachte wordt ervan verdacht namens UP te hebben bemiddeld bij het kopen van stemmen.

Het gaat om een oom van partijleider Theo Heyliger, die ervan wordt verdacht het partijlid te zijn geweest, die het drietal geld heeft gegeven voor hun stem. Een vijfde verdachte in deze strafzaak is inmiddels overleden.

Op stemfraude staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en een boete van maximaal 165 dollar. Ook kan de rechter betrokkenen hun actief en passief kiesrecht ontnemen.

Kleine vissen
Het OM heeft het onderzoek ‘Masbangu’ gedoopt, kennelijk om aan te geven dat het hier om kleine vissen gaat. Masbangu zijn kleine zilverkleurige vissen. Op 25 augustus 2014 verklaarde rechter Koen Luijks het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk in de zaak tegen de vier verdachten, omdat naar zijn oordeel de rol van de UP en de partijleiding in het kopen van stemmen onvoldoende zou zijn onderzocht.

Klassenjustitie
Volgens het Gerecht riep het OM de schijn van klassenjustitie over zich uit, door alleen de rol van de kleine vissen te onderzoeken, zonder ook de betrokkenheid van de leiding van de UP in het onderzoek te betrekken. Het OM tekende hoger beroep tegen dit vonnis aan, en op 5 mei 2015 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het vonnis vernietigd en het Masbangu-onderzoek terugverwezen voor een nieuw proces.

Cassatie
Vervolgens zijn alle verdachten bij de Hoge Raad in Den Haag in cassatie gegaan tegen het vonnis in hoger beroep. Ondanks aanmaningen van de Hoge Raad hebben de verdachten of hun advocaten echter geen grieven ingediend. Daarom heeft de Hoge Raad de verdachten op 15 maart niet-ontvankelijk verklaard in hun cassatieberoep. Sindsdien ligt de zaak weer bij het Gerecht in Eerste Aanleg, zo laat het OM weten. De zaken tegen de vier verdachten zullen op 31 augustus weer opnieuw door de rechtbank in behandeling worden genomen.

Door John van Kerkhof