De toegang tot het  Caravanserai Resort is in verval geraakt. Foto Today / Hilbert Haar

De toegang tot het Caravanserai Resort is in verval geraakt – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Scotia Bank mag het Caravanserai Resort op woensdag in zijn geheel veilen. Dit heeft de rechtbank op vrijdag bepaald in kort geding.

 
International Financial Planning Services (IFPS), een bedrijf van casino mogul Francesco Corallo, kreeg hiermee het lid op de neus. IFPS had de rechter gevraagd de veiling uit te stellen tot er een uitspraak is in de bodemzaak die het heeft aangespannen tegen de bank.

 
Rechter Koen Luijks zag echter geen reden het verzoek te honoreren en gaf aan de kans op een gunstige uitspraak voor IFPS in de bodemzaak gering te achten.

 
Ongeldig
IFPS kocht op 29 maart 2011 twee stukken grond van Caravanserai-eigenaar Kildare Properties voor 1.5 miljoen dollar. De rechtbank verklaarde deze transactie vorig jaar ongeldig omdat Kildare geen toestemming had gevraagd aan de overheid om het erfpachtrecht te splitsen.

 
Geen eigenaar
Minister van ruimtelijke ordening Maurice Lake keurde op 27 juni splitsing alsnog goed op voorwaarde dat alle belanghebbenden ermee in zouden stemmen. Die vlieger ging niet op, omdat Scotia Bank niet instemde. IFPS heeft derhalve 1.5 miljoen dollar betaald aan het inmiddels insolvente Kildare, maar het is geen eigenaar van de grond.

 
Schuld
Scotia Bank zag twee eerdere pogingen om Caravanserai te veilen mislukken omdat er geen bieders waren. Op woensdag gaat het resort onder de hamer voor 12 miljoen dollar. Kildare heeft een schuld van 17 miljoen dollar aan de bank, dat in 2010 de (nog immer onvoltooide) uitbreiding van het project voor 26 miljoen dollar financierde.

 
De rechtbank verbood Kildare en haar eigenaar Haresh Manek enige actie te ondernemen om het erfpachtrecht alsnog te splitsen.

 
Door Hilbert Haar