Alle bouwsels worden per geval bekeken en onderzocht. Indien mogelijk worden ze gelegaliseerd. (foto: Elisa Koek)

Alle bouwsels worden per geval bekeken en onderzocht. Indien mogelijk worden ze gelegaliseerd – foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – “Als er nog steeds geen bouwvergunning is, heb je mijn steun om alles op Klein Curaçao met een bulldozer plat te gooien”, schreef Charles Cooper, oud-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning eind 2014 aan zijn opvolger Earl Balborda. De illegale bouwsels op het eilandje zijn al jaren een doorn in het oog van politici, maar actie bleef altijd uit.

Onder toeziend oog van Suzy Camelia-Romer, de nieuwe minister van VVRP, is nu het project Tereno Pa Tur gestart. Een aspect hiervan is de aanpak en een strenger beleid van illegale bouw. Toch is de kans klein dat Cooper zijn zin krijgt en de huisjes en binnenplaatsjes op Klein Curaçao worden platgegooid.

Elisa Koek in gesprek met Clifton Wallé, woordvoerder van Tereno Pa Tur  


Gedoogbeleid

“De laatste dertig, veertig jaar was er een gedoogbeleid omtrent illegale bouw”, laat Clifton Wallé, woordvoerder van Tereno Pa Tur weten. Dit gold niet alleen voor Curaçao zelf, maar ook voor Klein Curaçao. Op het eilandje ontstonden steeds meer bouwsels zoals terrassen van bootexploitanten Miss Ann en Mermaid Boat Trips (MBT) en huisjes van lokale vissers.

Weghalen
Volgens Wallé is het gedoogbeleid uit de hand gelopen, maar dit houdt niet in dat alles meteen wordt platgegooid. “Net zoals op de rest van Curaçao gaan we op Klein Curaçao elk bouwsel apart bekijken. Wanneer blijkt dat iets illegaal is en niet gelegaliseerd kan worden, verzoeken wij de eigenaar dit weg te halen of de bouw te staken.” Als een eigenaar dit weigert, zal de overheid dit uiteindelijk zelf doen. “Maar met een bulldozer alles platgooien, zal niet snel gebeuren.”

Huurovereenkomst
MBT maakt zich niet veel zorgen over de strengere regels. Kort na de brief van Cooper in 2014 bleek dat het bedrijf een huurcontract heeft waarin staat dat het Land Curaçao een perceel inclusief het daarop gebouwde, verhuurt aan MBT. “MBT heeft vanaf 1990 een huurovereenkomst met Domeinbeheer”, vertelt Aalt Waterweg, die jaren bij het bedrijf werkte. “Elk jaar is de huur netjes overgemaakt naar Domeinbeheer.” In 2003 is de huurovereenkomst herzien en ondertekend door het toenmalig waarnemend hoofd van bureau Domeinbeheer Dorise Fatima Ayala, blijkt uit het contract.

Uitkijktoren
Waar MBT geen bouwvergunning voor heeft is de uitkijktoren op Klein Curaçao. In 2013 begonnen ze aan de toren, maar na een bezoek door een delegatie van Ruimtelijke Ordening en Planning (voormalig DROV), werd bepaald dat hiervoor geen bouwvergunning was. “We hebben toen zo snel mogelijk alle papieren ingediend en een vergunning aangevraagd”, vertelt eigenaar van MBT, Cor Mons.

Nu, bijna drie jaar later, is nog niets bekend. “We zijn meteen gestopt met bouwen dus alles ligt stil.” De toren is nu half klaar, maar om veiligheidsredenen gesloten voor publiek. MBT heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen in de hoop zo wel antwoord krijgen of ze verder kunnen bouwen of de boel moeten afbreken. “Ook dit is nu bijna een jaar gaande, maar er verandert niets.”

Proces versnellen
De lange weg naar een vergunning is bekend bij Wallé. Er zijn honderden mensen die wachten op een vergunning. “Het duurt veel te lang en daarom gaat Tereno Pa Tur niet alleen illegale bouw aanpakken, maar ook meer legale bouw mogelijk maken. Het proces wordt versneld.”

Mons moet het eerst nog zien, hij is zijn vertrouwen een beetje kwijt. “Ik word het ondernemen zat op deze manier. De bouw staat al jaren stil en niemand is te bereiken.”

Door Elisa Koek