“MBT heeft vanaf 1990 een huurovereenkomst met Domeinbeheer. Het ging eerst alleen om de Captain's house", vertelt Waterweg. (foto Elisa Koek)

“MBT heeft vanaf 1990 een huurovereenkomst met Domeinbeheer. Het ging eerst alleen om de Captain’s house”, vertelt Waterweg – foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – “Het is nu genoeg geweest”, zegt Aalt Waterweg, woordvoerder van Mermaid Boat Trips. “Ik wil niemand tegen de haren instrijken, maar als de minister de waarheid niet vertelt, doe ik dat.”

Waterweg doelt op het huurcontract van Mermaid Boat Trips (MBT) met Domeinbeheer. In het contract, dat in 2003 is opgemaakt, staat dat Land Curaçao een perceel inclusief het daarop gebouwde, verhuurt aan MBT.

MBT staat sinds 1986 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In 1999 kocht Cor Mons het bedrijf. In de koopovereenkomst was toen al een huurcontract met Domeinbeheer inbegrepen. “MBT heeft vanaf 1990 een huurovereenkomst met Domeinbeheer”, vertelt Waterweg. “Het ging toen alleen om de Captain’s House, een perceel van 60 vierkante meter. Dit stamt uit de tijd van de fosfaatwinning op Klein Curaçao en wordt nu gebruikt als het strandhuis.”

In 2003 is de huurovereenkomst herzien en ondertekend door het toenmalig waarnemend hoofd van bureau Domeinbeheer Dorise Fatima Ayala. Op de bij het huurcontract horende tekening is te zien dat dit een perceel betreft van ongeveer 625 vierkante meter. Daarom beschouwt MBT het perceel als privéterrein.

Landsbesluit
Voorafgaand aan het herziende huurcontract heeft een Landsbesluit plaatsgevonden. Op 27 september 2002 is dit getekend met daarin het besluit de grond te verhuren aan MBT. Hierin staat onder andere dat ‘het gehuurde, waaronder de op het gehuurde perceel staande opstallen, op kosten van MBT moeten worden onderhouden’. Ook wordt vermeld dat de betaling jaarlijks moet worden voldaan.

Op de bij het huurcontract horende tekening is te zien dat dit een perceel betreft van ongeveer 625 vierkante meter (klik om te vergroten)

Op de bij het huurcontract horende tekening is te zien dat dit een perceel betreft van ongeveer 625 vierkante meter (klik om te vergroten)

Beide documenten zijn meer dan tien jaar oud, maar volgens Waterweg is elk jaar huur betaald. Uit een factuur van mei 2014 blijkt dat MBT het geld heeft overgemaakt naar Domeinbeheer. Toch hebben zowel de overheid als MBT nooit een woord gerept over de overeenkomst.

Uitkijktoren
Waterweg zegt dat hij geen problemen wil veroorzaken en daarom niet eerder de publiciteit opzocht. Een andere reden voor Waterweg om zich gedeisd te houden is de uitkijktoren die MBT in 2013 is begonnen te bouwen. Na een bezoek aan Klein Curaçao door een delegatie van Ruimtelijke Ordening en Planning (voormalig DROV), werd bepaald dat hiervoor geen bouwvergunning was en Waterweg wil die wel hebben.

“Er werd mij gevraagd nog eens duidelijk in een tekening aan te geven wat op het eilandje stond. Als ik dat zou doen, zou ik binnen drie maanden een vergunning krijgen. Dit heb ik gedaan en op 27 oktober 2013 heb ik een vergunning aangevraagd, maar ik hoor niets meer. Ook heb ik minister van Milieu Ben Whiteman en minister Earl Balborda van Ruimtelijke Planning aangeschreven om uit te leggen dat de uitkijktoren ook belang heeft voor de veiligheid en de natuur. Ze zijn beiden op de hoogte.”

‘Contract niet verlengd’
Balborda was niet bereikbaar voor commentaar. Navraag bij zijn voorganger Charles Cooper leert dat Cooper nooit van het huurcontract afwist. “Dit was voor mijn tijd als gedeputeerde. Ik heb het wel nagevraagd en volgens mijn bronnen was het contract vier of vijf jaar geldig en is het nooit verlengd.” Dat in 2014 nog geld betaald is door MBT aan Domeinbeheer komt volgens hem doordat MBT de bui al zag hangen. “Het was een slimme zet, maar bewijst niets. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.”

Een aantal parlementariërs brengt zaterdag bezoek aan Klein Curaçao om poolshoogte te nemen. Waterweg: “Het lijkt me verstandig voor de minister dat we eerst een bezoek brengen aan de rechter voor er een bulldozer over het eiland gaat.”

Door Elisa Koek