Het EOP voorziet niet in de constructies of gebouwtjes die nu op het eiland staan (foto Leoni Leidel-Schenk)

Het EOP voorziet niet in de constructies of gebouwtjes die nu op het eiland staan – foto: Leoni Leidel-Schenk

KLEIN CURAÇAO – Land Curaçao is eigenaar van Klein Curaçao, dus zou het toegankelijk moeten zijn voor het algemene publiek. Toch is dit niet het geval op het hele eiland. Wie bij de hut van Mermaid Boat trips wandelt, krijgt van een bewaker te horen dat ‘het privéterrein is’.

Wie op de uitkijkpost wil klimmen, wordt ook teruggefloten. “Dit is onze grond, zie je de bordjes niet?”, zegt een bewaker boos. Hij wijst op plankjes van drijfhout met de tekst ‘privé’. Voor de uitkijkpost en de gebouwtjes op Klein Curaçao is geen bouwvergunning afgegeven, zei minister Balborda in 2013. Toch beschouwen commerciële partijen delen van het eilandje als hun eigendom.

Volgens het Eiland Ontwikkelingsplan (EOP) voor Klein Curaçao heeft het eiland de bestemming van ‘Open Land’. Het EOP voorziet niet in de constructies of gebouwtjes die nu op het eiland staan. Deze zijn bovendien niet vrij toegankelijk. Enkel de houten hutjes aan de Oostkant van het eiland zijn dat.Dit was een project van de overheid in samenwerking met Insulinde, Uniek Curaçao en Curaçao Tourist Board met als doel een schaduwplek te creëren voor bezoekers.

Bouwvergunning aanvragen
Vorig jaar zei Balborda in de lokale pers dat de uitkijktoren en de constructies illegaal waren gebouwd. Dat ging toen over de hutten met een betonnen vloer, gebouwd door twee exploitanten van boten en vissershuisjes die veelal onbewoond zijn en vervallen. Ook zijn er beerputten gegraven.

De bouwers van de constructies kregen de tijd een bouwvergunning aan te vragen. Dan zou worden gekeken of hun bouwsels in lijn zouden zijn met het EOP. Zo niet, of als er geen bouwvergunning zou aangevraagd worden, zouden de barakken worden weggehaald.

Niet openbaar toegankelijk
De bouwwerken staan er nog steeds. Solange Istatia van Miss Ann Boat trips zegt wel een vergunning te hebben. “Ik heb een vergunning voor opstal. Ik ben niet verplicht uit te leggen wat dit inhoudt.” Istatia benadrukt dat de hut van Miss Ann niet publiekelijk toegankelijk is. “Ik loop ook niet zomaar door iemands achtertuin.”

Aalt Waterweg van Mermaid Boat trips zegt al dertien jaar lang huur te betalen voor de grond op Klein Curaçao aan Mijnmaatschappij. Daarom beschouwt hij het terrein als privéterrein. Hij zegt vorig jaar oktober ook een bouwvergunning te hebben aangevraagd: “Ik ben er elke dag mee bezig, maar de bureaucratie is ongekend.”

‘Klein Curaçao is domeingrond’
Een bouwvergunning verkrijgen kan alleen door het EOP te omzeilen. Dat is een ingewikkeld proces, vertelt advocaat Achim Henriquez. “De bestemming van het gebied moet worden gewijzigd, zodat bebouwing mogelijk wordt, maar dat kan niet voordat belanghebbenden hun bezwaren daartegen hebben ingediend. Daarna moet het plan nog door de ministerraad worden goedgekeurd.”

Mocht dat gebeurd zijn, kan alleen de eigenaar of rechthebbende van de grond een bouwvergunning ontvangen. “Klein Curaçao is eigendom van het Land en is dus domeingrond. Om de aanvrager rechthebbende te maken in de vorm van erfpacht, moet er een landbesluit aan ten grondslag liggen. De constructies moeten daarnaast aan de eisen voldoen die de bouw en woningverordening stelt: zijn de hutten bijvoorbeeld veilig? Is de brandweer komen kijken bij de uitkijktoren? Ontsieren zij de omgeving niet?”

Verkrijgende verjaring
Henriquez zegt dat het zou kunnen dat Istatia het recht van opstal heeft verkregen door verjaring. “Als iemand iets bouwt, de grond op die manier in bezit neemt en dat voor twintig jaar ongestoord doet, kan die persoon bepaalde rechten verkrijgen. Zo kan bijvoorbeeld het recht van opstal verkregen worden, maar niet het eigenaarschap. Wanneer grond gehuurd wordt, geldt de verkrijgende verjaring niet.”

Minister Balborda wilde niet zeggen of er vergunningen zijn aangevraagd of gegeven. Ondertussen worden recreanten die met een eigen bootje naar het eiland varen, weggehouden uit bepaalde delen van het eiland.

Door Elisa Koek