Isla Raffinaderij

WILLEMSTAD – Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties erkent dat de normale uitstoot van SO2 door de Isla raffinaderij hoog is. De minister kreeg Kamervragen hierover, nadat door een brand op het Isla-terrein op 31 januari een grote uitschieter in de uitstoot van zwaveldioxide is gemeten.


Ondanks dat Plasterk erkent dat de gevolgen van blootstelling aan teveel zwaveldioxide schadelijk kunnen zijn, vindt hij een onderzoek niet nodig. Chemisch adviseur voor stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), Arjan Linthorst, is teleurgesteld door de houding van Plasterk, omdat deze zelfde minister in 2008 hamerde op schending van de mensenrechten door de raffinaderij.

Elisa Koek in gesprek met Arjan Linthorst

Toch heeft Linthorst hoop dat Nederland uiteindelijk over de brug komt. “Er is door de Eerste Kamer een motie aangenomen dat Nederland zich behulpzaam moet opstellen tegenover Curaçao als het om de Isla gaat. Dit is al een hele stap.”


Schadelijk
Op 31 januari werd er in Kas Chikitu 1700 microgram per kuub teveel aan zwaveldioxide gemeten. Plasterk legt in zijn antwoorden uit hoe schadelijk teveel zwaveldioxide kan zijn. “Volgens de GGD Amsterdam kan kortdurende blootstelling aan SO2 leiden tot onder andere irritatie van slijmvliezen van de ogen, neus en luchtwegen. Bij zeer hoge concentraties kan SO2 dodelijk zijn, maar dat soort concentraties zijn bij dit incident niet ontstaan.”


Door Elisa Koek