Het EOP voorziet niet in de constructies of gebouwtjes die nu op het eiland staan (foto Leoni Leidel-Schenk)

Het EOP voorziet niet in de constructies of gebouwtjes die nu op het eiland staan | Foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – “Als er nog steeds geen bouwvergunning is, heb je mijn steun om alles op Klein Curaçao met een bulldozer plat te gooien”, schrijft oud-minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in een brief aan zijn opvolger Earl Balborda.

Cooper wacht een maand op antwoord van Balborda op een zestal vragen en gaat daarna over tot andere acties. “Ik laat dit niet rusten, want de verjaringswet is uiterst gevaarlijk.”

Cooper las de berichtgeving dat bootexploitanten zich delen van Klein Curaçao toe-eigenen. Hij had soortgelijke verhalen ook van een partijgenoot gehoord. Gisteren stuurde Cooper de minister daarom een brief.

Illegaal

“Ik moet bekennen dat de bouwsels er ook waren toen ik minister was”, geeft Cooper toe. “Van Dienst Openbare Werken heb ik toen begrepen dat de eigenaren geen vergunning konden krijgen voor bouw, maar daarna moest ik vrij snel aftreden als minister. Balborda is nu al enkele jaren op zijn positie en moet, een jaar nadat hij zei dat er illegale bouw was, duidelijkheid scheppen.”

Verjaring

Cooper wil dat er spoed achter de zaak wordt gezet, want hij is doodsbenauwd voor de verjaringswet. “Als na twintig jaar de verkrijgende verjaring geldt, wordt het een discussie tussen de regering en eigenaren. Niemand heeft daar zin in en we moeten ver uit de buurt blijven hiervan. Een bewaker die mensen wegstuurt onder het mom van ‘privé’ mogen wij niet langer tolereren.”

Door Elisa Koek