Camelia benadrukt dat ook de strandhut van Mermaid Boattrips in de overeenkomst is opgenomen.  (foto: Elisa Koek)


Camelia benadrukt dat ook de strandhut van Mermaid Boattrips in de overeenkomst is opgenomen – foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – “Vanuit het ministerie van Financiën zijn tot en met 2014 facturen uitgegaan naar Mermaid Boattrips (MBT) voor de huur van een perceel”, concludeert Glenn Camelia, de advocaat die de bootexploitant in de arm heeft genomen.

Volgens Camelia is deze manier van huren normaal op Curaçao en ook rechtsgeldig. Er is een contract voor een periode, deze verloopt en daarna wordt het contract meestal nog een paar keer verlengd. “Na de verlengingen zou eigenlijk een herziening moeten plaatsvinden, maar in de praktijk loopt het oude contract door op deze manier. Dat is een soort traditie geworden.”

Illegaal
De bouwsels op Klein Curacao staan al een tijd ter discussie. Vorig jaar zei minister van Ruimtelijke Planning Earl Balborda dat de constructies illegaal zijn gebouwd. Aalt Waterweg, woordvoerder van MBT ontkent dit.

Jurist Arndt van Hoof beaamt dat een huurovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd, zolang huurder en verhuurder zich dusdanig blijven gedragen. “Een huurcontract kan door een verhuurder wel worden opgezegd, maar alleen met toestemming van de huurcommissie of de rechter”, stelt Van Hoof. “Voor deze beëindigingsmogelijkheden geldt dat er voldoende zwaarwegende redenen moeten zijn. Het verlopen van een tijdelijk contract is in beginsel onvoldoende reden.”

Strandhut
Camelia benadrukt dat ook de strandhut van MBT in de overeenkomst is opgenomen. “De overeenkomst gaat uit van een stuk grond waarop al iets gebouwd was en waar meer gebouwd zou worden. Het Eiland Ontwikkelingsplan is hier geen beperking, want dat sluit aan op wat er al is.”

Door Elisa Koek