De opgevraagde documenten over de subsidieverlening aan MAAPP en de daaropvolgende verduistering door de voorzitter - foto: John Samson

De opgevraagde documenten over de subsidieverlening aan MAAPP en de daaropvolgende verduistering door de voorzitter – foto: John Samson

DEN HAAG – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stopt voorlopig met het terugvorderen van zo’n 80.000 euro aan subsidiefraude bij de Antilliaanse belangenbehartiger MAAPP. Dat laat het ministerie desgevraagd aan Caribisch Netwerk weten.

Het bestuur wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fraude van hun voorzitter die inmiddels bijna vier jaar zoek is. Binnen het ministerie wordt er nu op aangedrongen om het verdwenen subsidiegeld voor de aanpak van Antilliaans-Nederlandse risicojongeren, volledig kwijt te schelden. Dat blijkt uit opgevraagde documenten die op het ministerie liggen.

Frauderende voorzitter
De fraudezaak bij de Antilliaanse belangenbehartiger MAAPP kwam in 2012 naar boven, toen bleek dat de stichting 79.752 euro aan subsidiegeld niet kon verantwoorden. Bestuursleden wijzen naar hun voorzitter Raymon Labad. Hij zou dat bedrag naar zijn privé-rekening hebben weggesluisd.

“De penningmeester had het bankpasje van MAAPP overhandigd aan Labad om de lopende transacties af te handelen. Maar later bleek dat Labad in de maanden dat hij het bankpasje had transacties deed zonder daarover het bestuur in te lichten”, aldus het bestuur.

De geschorste voorzitter heeft zich bij de gemeente uitgeschreven en is al bijna vier jaar zoek.

Justitie kan geen duidelijkheid geven
H
et Openbaar Ministerie (OM) is ondanks aangifte door het bestuur niet overgegaan tot opsporing. Wat de reden hiervoor is blijft vaag, ook bij navraag. Justitie laat weten nog geen duidelijkheid hierover te kunnen geven.

Ook het ministerie van SZW wil zich liever niet direct met de voormalige voorzitter bemoeien. Het aanpakken van Labad is wat het ministerie betreft een zaak tussen MAAPP en het OM.

Wie is verantwoordelijk?
Formeel is het bestuur van MAAPP eindverantwoordelijk voor het subsidiegeld. Bestuursleden zeggen echter niets te maken te hebben met de fraude en willen daar ook niet persoonlijk verantwoordelijk voor worden gehouden. 

Toen de onregelmatigheden werden ontdekt, was Labad moeilijk bereikbaar voor zijn eigen bestuursleden. Nadat de druk vanuit het ministerie werd opgevoerd, besloot het bestuur om Labad een verklaring te laten tekenen waarin hij de overige bestuursleden vrijwaart van verantwoording over subsidiegeld dat de stichting heeft ontvangen.

In een civielrechtelijk proces is Labad inmiddels veroordeeld tot het uitbetalen van 133.000 euro. Maar zolang Labad niet is opgespoord, kan de deurwaarder het vonnis niet uitvoeren.

Kwijtschelden of verder aanpakken?
Op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt sinds 2013 overwogen om het verdwenen subsidiegeld van MAAPP maar kwijt te schelden. In november 2015 werd daar nog steviger op aangedrongen.

Er zou niets te halen vallen bij Labad, maar ook niet bij de stichting, blijkt uit de stukken. De deurwaarderskosten voor Labad gebeuren dan ook op rekening van het ministerie. Het besluit om alles kwijt te schelden, zou volgens een nota uit november 2015 ook recht doen aan de ‘bereidwillige medewerking’ van de bestuursleden en hun vrijwaring bij Kamervragen.

Nadat Caribisch Netwerk het dossier heeft opgevraagd bij het ministerie, willen ambtenaren voorlopig toch geen definitief besluit nemen. Bestuursleden van MAAPP zouden voor het einde van het jaar duidelijkheid krijgen of ze definitief een kwijtschelding krijgen. 

Als het ministerie het dossier sluit, betekent het dat de stichting zichzelf hierdoor zou kunnen opheffen. De bestuursleden zijn in dat geval formeel van het probleem af om het verdwenen subsidiegeld terug te betalen. Zij hoeven dan ook niet meer achter Labad aan.

Het ministerie zou nu ook bewust er voor kunnen kiezen om Labad niet met de fraude weg te laten komen, door onder meer de ex-voorzitter op te laten sporen. Maar zo’n optie zou te veel geld gaan kosten en de uitkomst is volgens het advies ‘zeer onzeker’. Het is tenslotte ‘onwaarschijnlijk dat er wat te innen valt’ bij de ex-voorzitter, schrijft een ambtenaar.

‘Een politiek risico’
Uit diezelfde nota, blijkt ook dat er keer op keer fouten zijn gemaakt op het ministerie. MAAPP is bijvoorbeeld ten onrechte geïnformeerd over de vervolgstappen van de overheid: ‘Informeren leidt op voorhand ertoe dat er niets meer binnenkomt op de vordering en mag daarom niet.’ 

Mocht het ministerie toch besluiten om de vordering bij MAAPP kwijt te schelden, dan wijkt het ministerie bewust af van haar eigen regels. “Indien dit in de openbaarheid komt, volgen er zeker nieuwe Kamervragen en daarmee is het een politiek risico”, waarschuwt een ambtenaar.

De juridische termijn om het geld terug te halen verloopt in 2017, maar het kan eventueel verlengd worden als dat tijdig gebeurt.