dick_9955

Demissionair minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia | Foto’s: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Drie opeenvolgende ministers van Pueblo Soberano hebben in strijd met de wet in 2014 en 2015 voor 8.001.719 gulden eigenhandig uitgaven ondertekend. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in een nog geheim rapport. Het Conceptrapport onderzoek Mandaatregister versie juli 2016 is in handen van Caribisch Netwerk.

Oud-minister Jeanne-Marie Francisca, demissionair premier Ben Whiteman en huidig demissionair minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia, destijds minister en interim-minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) tekenden samen 696 bestelbonnen. De meeste van die bonnen dragen de handtekening van de huidige demissionaire minister Larmonie.

Niet tekenbevoegd
Ministers zijn niet tekenbevoegd. Zij zijn daarvan op de hoogte. Het ministerie van Financiën heeft op 15 december 2015 alle ministers nadrukkelijk gemeld dat zij geen verplichtingen mogen aangaan.

In tenminste één geval werd een project van 80.000 gulden ‘verhoogd’ naar 303.405 gulden. Met het geld werd geen leertraject (Mi fishi) bekostigd zoals in de begroting opgenomen, maar nieuwe apparatuur en een auto aangeschaft voor Interieurtiek Saab BV. Het timmerbedrijf van Sydney Isidora, de man van de nummer 9 op de lijst van Pueblo Soberano, Chimene Isidora-Colina.

Oud-minister Jean-Marie Francisca (PS) | Foto: Dick Drayer

Oud-minister Jeanne-Marie Francisca (PS)

Mandaatregister
De Algemene Rekenkamer startte eerder dit jaar een onderzoek naar de tekenbevoegdheid van ambtenaren, zoals die wettelijk geregeld is, omdat er een vermoeden bestond dat onbevoegden financiële verplichtingen aangingen namens de overheid.

Die tekenbevoegdheid moet wettelijk worden bijgehouden in een zogenoemde mandaatregister. Bedrijven en particulieren die goederen en diensten leveren aan een ministerie zijn verplicht daarin na te gaan of de betreffende handtekening op de bestelbon wel geautoriseerd is.

De wetgever heeft bepaald dat de overheid zich in dat geval kan beroepen op nietigheid van een overeenkomst. Maar de wetgever heeft ook bepaald dat als die lijst niet regelmatig wordt gepubliceerd, de overheid niet onder de verplichting uit kan komen.

Risico
Volgens de Algemene Rekenkamer loopt de overheid een enorm risico, omdat gebleken is dat op zeven van de negen ministeries financiële verplichtingen zijn aangegaan die niet in overeenstemming waren met de gegeven bevoegdheden.

In het onderzoek is voorts gebleken dat er bij de ministeries onduidelijkheid bestaat over wat onder het mandaatregister wordt verstaan. Ook weet men niet waar die gepubliceerd moet worden. Bovendien blijkt dat het ministerie van Financiën weliswaar elk half jaar schriftelijk om een update vraagt, maar als die niet komt er ook geen opvolging aan geeft.

demi

Demissionair premier Ben Whiteman

De genoemde ministers van SOAW en Volksgezondheid, beiden van Pueblo Soberano hielden zich structureel niet aan het verbod om zelf financiële verplichtingen aan te gaan. Zij tekenden eigenhandig en ambtenaren die wezen op dit verbod werden verbannen naar kelderkamertjes, ver weg van hun eigenlijke werk. Dat vertellen enkele betrokken ambtenaren.

Aanbevelingen
De Algemene Rekenkamer dringt er bij de Raad van Ministers op aan om op alle ministeries de interne controle op de comptabiliteitswetgeving na te leven. Ook moet de ministerraad er voor zorgen dat ministers geen financiële verplichtingen meer aan kunnen gaan. Het ministerie van Financiën moet toezien op de tijdige en volledige publicatie van het mandaatregister.

De Rekenkamer wil niet reageren op het uitgelekte rapport. Of zij aangifte zullen doen van fraude, zoals in het onderhavige geval, is ook niet duidelijk.

Door Dick Drayer