Het rapport ligt al sinds 30 september 2014 op de plank - foto: Anneke Polak

Het rapport ligt al sinds 30 september 2014 op de plank – foto: Anneke Polak

WILLEMSTAD – Het beleidsdocument dat in april vorig jaar werd opgesteld naar aanleiding van een alarmerend subsidierapport van 30 september 2014, is nog altijd niet aangenomen door de Raad van Ministers (RvM).

Verschillende ministers kunnen zich niet vinden in het beleidsdocument, dat een einde moet maken aan inefficiënt beleid, hoge overheadkosten en de overlap aan stichtingen die hetzelfde doel dienen. De vergadering over dit rapport, die eind januari moest plaatsvinden, werd opgeschoven naar begin februari. Toen is besloten aanpassingen te doen.

Geschilpunten
“Onder meer vanuit mijn ministerie zijn nog wat vragen”, reageert minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. “Ik kan niet aangeven wat de geschilpunten zijn, want de inhoud van vergaderingen van de RvM blijft geheim. Ik geef een voorbeeld: toen ik nog minister van Justitie was (1992, red.) speelde de discussie of de Voogdijraad en Gezinsvoogdij Instelling (GVI) samengevoegd konden worden. Dat kon niet gezien de verschillende functies, dat was incompatibel.”

Ook de ministers van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport willen nog aanpassingen, voordat het in de RvM wordt aangeboden, bevestigt Camelia-Römer. De overige ministers waren niet bereikbaar voor commentaar. Wanneer het opnieuw op de agenda komt, weet Camelia-Römer niet. “De afspraak is op korte termijn.”

Politieke inmenging
Volgens het rapport is het toekennen van subsidies aan stichtingen gebaseerd op willekeur en politieke inmenging. 55 procent gaat gemiddeld op aan personeelskosten en er is een grote overlap van stichtingen die dezelfde diensten leveren. Bevriende contactambtenaren zouden automatisch subsidies verlengen zonder dat er door de stichtingen verantwoording is afgelegd.

Door Anneke Polak