Veenendaal reist voor de presentatie naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Hij had de presentatie op Curaçao het liefst opengesteld voor publiek en politici op Curaçao, maar UoC was volgens de onderzoeker erg terughoudend. Foto: Elisa Koek

Veenendaal had de presentatie op Curaçao het liefst opengesteld voor publiek en politici op, maar UoC was volgens de onderzoeker erg terughoudend – foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Meer dan een kwart van de bevolking zou binnen 25 jaar onafhankelijk willen zijn, maar toch verlangt eenzelfde percentage (32,3 procent) terug naar de Nederlandse Antillen. Verder blijft de Nederlandse taal belangrijk voor de meerderheid. Dat zijn enkele punten die naar voren komen in het onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in samenwerking met de University of Curaçao.

Een dergelijk onderzoek is sinds 1998 niet meer gedaan op Curaçao. De resultaten werden deze week gepresenteerd aan een aantal persleden, maar hoofdonderzoeker Wouter Veenendaal had dit liever publiekelijk gedaan. De presentatie werd volgens hem door UoC behoorlijk ingeperkt.

Wouter Veenendaal in gesprek met Elisa Koek

“Het onderzoek begon met zeventien studenten van UoC maar al snel werd duidelijk dat dit te weinig was.” Coördinator Olav Geijs vertelt dat veel adressen onvindbaar waren en sommige mensen ook niet alle vragen wilden beantwoorden. “Vooral de vragen over politieke partijen waren moeilijk en werden vaak niet beantwoord. Ook wilden mensen in bepaalde wijken, zoals Kanga, echt niet meedoen.” Uiteindelijk lukte het met 34 enquêteurs toch om 80 procent van de adressen in het bestand te bezoeken. In totaal werden er 656 adressen bezocht.

Negatief over politici
Het onderzoek is bijzonder, want het is bijna twintig jaar geleden dat een vergelijkbaar onderzoek werd uitgevoerd. Toch lijkt er niet bijster veel veranderd in de opinie van de Curaçaoënaar. “Op Curaçao zien we vooral dat de mening over Nederland veranderd is”, vertelt Veenendaal. “Men heeft het gevoel dat er weinig respect en kennis over Curaçao is bij Nederlandse politici.”

Ook is de Curaçaoënaar kritisch over eigen politici. Vooral de gebeurtenissen na 10-10-’10 lijken hier invloed op uit te oefenen. “We hebben de oorzaak nog niet geanalyseerd, maar we hoorden veel over de moord en Helmin Wiels en incidenten rondom ex-premier Gerrit Schotte. Ook het vallen van de regering lijkt het vertrouwen te hebben aangetast.”

Presentatie ingeperkt
Veenendaal reist voor de presentatie naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Hij had de presentatie op Curaçao het liefst opengesteld voor publiek en politici op Curaçao, maar UoC was volgens de onderzoeker erg terughoudend. Bij aanvang van de presentatie bleek de receptioniste ook geen flauw idee te hebben dat er iets plaatsvond. Na een paar telefoontjes stuurde zij enkele journalisten weg met de boodschap dat er geen presentatie gepland stond terwijl deze om de hoek begon.

“UoC heeft de presentatie op Curaçao de laatste week op verschillende manieren ingeperkt”, vertelt Veenendaal. “Dat is jammer, want we hebben goed samengewerkt met de studenten van UoC en er was eigenlijk altijd draagvlak voor het onderzoek.” Veenendaal zou bovendien niet over alles hebben mogen praten. “Ik kreeg het dringende advies tijdens de presentatie niet te spreken over politiek gevoelige thema’s. UoC heeft de presentatie bij de UoC-afdeling Bonaire helemaal verboden, terwijl ook daar met personeel en student-interviewers is samengewerkt.”

Zelf regelen
Volgens Veenendaal zou UoC uitnodigingen versturen voor de presentatie, maar Rector Magnificus van UoC Francis de Lanoy ontkent dit. “Wij hebben de locatie beschikbaar gesteld, maar het is niet ons ding. KITLV had zelf mensen moeten uitnodigen om het onderzoek te verspreiden. Het is hun onderzoek.” Dat de onderzoeker bepaalde, politieke onderwerpen niet zou mogen aansnijden, is volgens De Lanoy onzin. “Ik heb gister het onderzoek pas kunnen inzien dus het komt sowieso niet van mij. Ieder ander die zoiets heeft gezegd, had hier geen bevoegdheid voor. We zijn juist erg blij met de samenwerking tussen KITLV en onze studenten.”

Door Elisa Koek