Het KITLV in Leiden doet onder leiding van prof. dr. Gert Oostindie (midden) een groot onderzoek naar de Caribische rijksdelen: drs. Stacey Mac Donald, drs. Sanne Rotmeijer, dr. Jessica Vance Roitman en dr. Wouter Veenendaal.

Het KITLV in Leiden doet onder leiding van prof. dr. Gert Oostindie (midden) een groot onderzoek naar de Caribische rijksdelen: drs. Stacey Mac Donald, drs. Sanne Rotmeijer, dr. Jessica Vance Roitman en dr. Wouter Veenendaal.

HILVERSUM – Wetenschappers doen een omvangrijk onderzoek naar de zes voormalige Antilliaanse eilanden over de politieke situatie, media, geschiedenis en cultuur. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) krijgt daar ruim 750.000 euro voor.

Onder politici en ambtenaren in Den Haag is er behoefte aan kennis over de eilanden voor het maken van beleid voor de Caribische gemeenten. De Rijksoverheid maakt zo’n 5 miljoen euro vrij voor onderzoek. De onderzoeksresultaten moeten duidelijk maken hoe de culturele verschillen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland overbrugd kunnen worden.

Wetenschappers Gert Oostindie, Wouter Veenendaal en Stacey Mac in Dichtbij Nederland met Naeeda Aurangzeb

Het onderzoek van KITLV gaat over vier thema’s: cultureel erfgoed, politiek, media en geschiedenis. De politieke situatie op de eilanden en de lokale nieuwsmedia worden onder de loep genomen. Wetenschappers gaan zich ook buigen over de migratie en sociale geschiedenis van de bovenwindse eilanden waar nu nog weinig over bekend is.

Op de eilanden is het bijna twintig jaar geleden dat wetenschappers een opinieonderzoek hebben gedaan. “Nederland onderhandelt met Antilliaanse politici en er kan een groot verschil zijn tussen wat die politici vinden en wat de bevolking daadwerkelijk vindt”, zegt wetenschapper Wouter Veenendaal, verantwoordelijk voor de peiling. Ook hoe er over corruptie en het bestuur op de eilanden wordt gedacht, zal onderzocht worden.

Media
Uniek is dat een wetenschapper met de verschillende nieuwsredacties op de eilanden wil meelopen, om van binnenuit te observeren hoe de redacties hun keuzes maken. “Ik ben vooral benieuwd naar hoe de bevolkingen hun eigen identiteit vormen in relatie tot Nederland”, vertelt onderzoekster Sanne Rotmeijer. “Maar ik ga ook de nieuwe media zoals Twitter en Facebook onderzoeken, hoe mensen nieuws van en over de eilanden brengen. Oók hoe Caribische Nederlanders dat vanuit het buitenland doen.”

Eén van de vier wetenschappers komt uit Curaçao en zij gaat zich de komende tijd bezighouden met hoe er over natuur en cultureel erfgoed wordt gedacht. Ook bij dit thema lijkt wantrouwen onder de bevolking een grote rol te spelen. “Je merkt op de eilanden een soort van jaloezie. Je ziet vooral dat buitenlanders actief zijn met natuurbehoud en cultureel erfgoed, maar je ziet de lokalen en buitenlanders niet snel met elkaar samenwerken”, aldus Stacey MacDonald. Aan haar de taak om te onderzoeken hoe lokalen en migranten op de eilanden hun culturele verschillen kunnen overbruggen.

Bovenwinden
Er is weinig bekend over de sociale geschiedenis van de bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Wetenschapper Jessica Vance Roitman buigt zich de komende tijd over migratie, bestuur en hoe de inwoners hun identiteit vormen op deze eilanden. Net als de drie andere wetenschappers, heeft Roitman de eilanden in januari bezocht. Behalve in het Nationaal Archief op Curaçao is zij op de Bovenwinden veel unieke en belangrijke documenten tegengekomen die bijna schreeuwen om geconserveerd te worden. “In de komende maanden schrijf ik artikelen die over slavernij en emancipatie op de Bovenwinden gaan”, zegt Roitman.

Door John Samson