De nieuwe veiligheidsregels hier onlangs gepresenteerd aan bedrijven, zijn onwettig - foto: Bon Dia Aruba

De nieuwe veiligheidsregels hier onlangs gepresenteerd aan bedrijven, zijn onwettig – foto: Bon Dia Aruba

ORANJESTAD – Per 1 juli wil Dienst Technische Inspecties (DTI) Arubaanse bedrijven al gaan controleren op basis van nieuwe regels voor meer veiligheid op de werkvloer.

Maar deze zijn in strijd met bestaande wetgeving omdat de minister deze illegaal heeft gewijzigd.

Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, Benny Sevinger, tekende op 13 januari dit jaar de Ministeriële Beschikking waardoor bedrijven met 10 werknemers of meer een veiligheidsinspecteur aangesteld moeten hebben. Dan kan een werknemer zijn of een externe specialist, maar deze moeten wel gecertificeerd zijn. Grote bedrijven, met meer dan 25 werknemers en bepaalde ondernemingen als constructiebedrijven moeten altijd zo’n inspecteur op de werkvloer hebben.

Over anderhalve maand wil DTI bepaalde bedrijven, zoals hotel, horeca en constructie waar relatief veel bedrijfsongevallen plaatsvinden, gaan inspecteren en controleren of ze al bezig zijn met de invoering van de nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2017 moeten hotels en bouwaannemers voldoen aan de Ministeriële Beschikking, zegt DTI. De dienst zegt voor de rest van de bedrijven het nieuwe regime  ‘gefaseerd’ in te voeren.

Op eigen houtje
De Ministeriële Beschikking baseert zich echter op artikel 3 van de Veiligheidsverordening, een wet die in 1990 tot stand kwam. Dit wetsartikel geeft echter geen enkele bevoegheid aan de minister om met een besluit te komen voor de nieuwe veiligheidsregels. Met die regels wijzigt de minister op eigen houtje de Veiligheidsverordening, zonder de wetsprocedure te volgen zoals die is vastgelegd in de grondwet). Daarbij moet de parlrment dit ook eerst goedkeuren.
In de Beschikking haalt de minister ook het burgerlijk wetboek aan, maar een minister kan geen bevoegdheid ontlenen aan burgerlijk recht.

In de Veiligheidsverordening artikel 3 staat bijvoorbeeld dat bedrijven van meer dan 100 werknemers iemand moeten belasten met toezicht op de naleving van die wet. Er staat bijvoorbeeld nergens dat deze persoon gecertificeerd moet zijn. Zoals de nieuwe regels wel voorschrijven. DTI heeft inmiddels drie bedrijven erkend die dit werk mogen doen. Een cursus kost een bedrijf een paar duizend florin, los van de leges (200 florin) die per jaar de overheid in rekening brengt.

Meer tijd
Onlangs organiseerde de Kamer van Koophandel een bijeenkomst die druk bezocht werd door bedrijven. Hoewel velen aangaven dat zij meer veiligheid een goed initiatief vinden, waren ze minder tevreden over de manier van aanpak door de overheid. “De overheid zou meer tijd moeten geven zodat wij dit kunnen regelen en kunnen betalen”, zegt een ondernemer. Op dat moment was echter nog niet duidelijk dat de nieuwe regels onwettig zijn.

In een reactie hierop zegt Enrique Maduro van DTI en belast met de uitvoering van de nieuwe regels vandaag, dat de regels volgens hem wel geldig zijn. Ook omdat de beschikking is ‘goedgekeurd door de hele ministerraad’. “We lopen hiermee vooruit op de wijziging van de Veiligheidsverordening waar nu aan gewerkt wordt.” De vraag wanneer het gewijzigde wetsconcept klaar is en naar het parlement gaat, kan hij niet beantwoorden. “Er werken meer mensen aan en bijvoorbeeld ook Directie Wetgeving. Of het klaar is op 1 januari weet ik ook niet. Maar we gaan controleren en de bedrijven moeten zich eraan houden.”

Door Sharina Henriquez