Presentatie van het onderzoek, links onderzoekster Renske Pin | Foto: Dick Drayer

Presentatie van het onderzoek, links onderzoekster Renske Pin | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – UNESCO heeft in het onderzoek naar de kwaliteit van de pers op Curaçao nogal wat gebreken gevonden en doet aanbevelingen voor verbetering.  Dat is fair, maar bij het uitvoeren van die aanbevelingen moet er wel rekening gehouden worden met de schaalgrootte van het eiland.

Dat zegt Renske Pin, die een jaar lang onderzoek deed naar de media op het eiland, in opdracht van de VN-organisatie in Parijs.

Renske Pin praat met Dick Drayer

Aan de hand van internationaal erkende indicatoren onderzocht Pin de staat van de media op Curaçao. Conclusie is dat er nauwelijks sprake is van transparantie en redactionele onafhankelijkheid. Het ontbreekt ook aan een academische opleiding voor journalisten, er zijn geen breed gedragen gedragsregels onderling en er is geen journalistenvakbond.

Verdeeld

Een deel van de Curaçaose media was niet aanwezig bij de presentatie van het rapport waar twee jaar aangewerkt is. Volgens Pin heeft dat onder meer te maken met verdeeldheid onder media en journalisten. Een deel wil graag leren, een ander deel wil geen bemoeienis van buitenaf, want zo wordt naar Unesco gekeken.

Het grootste probleem voor verbeteringen van de kwaliteit van de media is het ontbreken van iets of iemand die verantwoordelijk is voor het integrale product. Daarom worden zowel media-eigenaren, journalisten, overheid als publiek aangesproken om de ruim 70 aanbevelingen ter hand te nemen.

Vooruitgang

De kans dat het rapport in de la verdwijnt omdat iedereen denkt dat de ander het zich moet aantrekken is groot, erkent Pin. Maar ze ziet wel een lichte vooruitgang; er zijn individuele mediaspelers die de uitdaging om beter te worden zijn aangegaan. Zo zijn er masterclasses geweest die door steeds meer journalisten zijn bezocht. Een groepje journalisten is aan de gang gegaan met een ethische code voor de media.

Kleine stapjes

Ook is er een klasje van Young Talents van start gegaan waarin jonge mensen kennis maken met journalistiek en met de uitdagingen daarvan in de Curaçaose omgeving, zegt Pin. Binnenkort start er ook een collectief van journalisten dat zelfstandig producties gaat maken en publiceren in de aanloop naar de verkiezingen van 30 september. Dat doen ze onafhankelijk van media-eigenaren, overheid en commercie. “De lat ligt hoog, maar het is wel mogelijk kleine stapjes vooruit te zetten, die vanwege de kleinschaligheid van Curaçao grote impact kunnen hebben”, aldus Pin.

Door Dick Drayer

Lees hier het volledige rapport online