Freemover Angeline Delisca gaat in Nederland studeren zonder op Curaçao een beurs aan te vragen – Foto: Dulce Koopman

Freemover Angeline Delisca gaat in Nederland studeren zonder op Curaçao een beurs aan te vragen – Foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – Het aantal freemovers, jongeren die op eigen kosten bijvoorbeeld in Nederland gaan studeren zonder op Curaçao een beurs aan te vragen, neemt toe. Vooral studenten van buitenlandse afkomst zijn erg geïnteresseerd in deze vorm van studeren.

Studenten die van plan zijn om in het buitenland te gaan studeren en zich daarop willen voorbereiden, kunnen elke zaterdag terecht in de Openbare Bibliotheek, bij ‘Studiekeuze 123’. Jealaine Alexander, studiekeuzebegeleider en directeur van ‘My Future Career’ constateert dat de groep freemovers die naar Nederland willen groot is en dat ze extra aandacht nodig hebben.

Dulce Koopman in gesprek met freemover Delisca en met Jealaine Alexander

Toen bleek dat veel jongeren naar Nederland gaan zonder de nodige voorbereiding, begon de Nederlandse overheid in 2011 op Curaçao met ‘Studiekeuze 123’, een steunpunt waar jongeren terecht konden voor informatie en waar ze zich kunnen voorbereiden op hun verblijf in Nederland.

In eerste instantie werd dit project gedeeltelijk door Nederland gefinancierd. Het was de bedoeling dat Curaçao het later over zou nemen. Jealaine Alexander: “Toen het Nederlandse ministerie van Onderwijs zei dat Curaçao het Steunpunt kon overnemen, zag de Curaçaose overheid helaas niet de noodzaak van het project en had er ook geen geld voor over.”

Jealaine Alexander nam het project zelf in handen in samenwerking met de Openbare Bibliotheek en geeft nu vrijwillig voorlichting aan de studenten.

De aantallen zijn toegenomen

Jealaine Wawoe-Alexander merkt nu dat veel jongeren het informatiepunt in de Openbare Bibliotheek bezoeken Dit jaar is er duidelijk een toename van het aantal studenten die naar Nederland willen gaan. Daar zijn veel jongeren bij van ouders die ooit naar Curaçao zijn geëmigreerd.

In het verleden heeft onder andere het Curaçaohuis in Nederland gewaarschuwd dat freemovers die het niet redden, in erbarmelijke omstandigheden terecht kunnen komen. Ze hebben geen beurs van de Curaçaose overheid, ze zijn niet geregistreerd en het is niet makkelijk om hulp voor ze te krijgen. Er zijn omstandigheden waarbij de  student, niet voorbereid op de problemen, zelfs op straat terecht komt. De freemover, of zijn ouders, hebben vaak geen idee van hoe die situatie aan te pakken.

Registratie

Jeanine Alexander pleit ervoor de  freemovers in Nederland te registreren in samenwerking met de Stichting Studiefinanciering (SSC) en de onderwijsinstellingen. “In de loop der jaren hebben we gemerkt dat we moeten samenwerken om iets te kunnen bereiken. Dat doen we nu al met een paar organisaties en ik hoop dat de overheid zich ook wil inspannen om de studenten mee te helpen registreren, iets wat onze gemeenschap ten goede zou komen”, benadrukt Alexander.

Door Dulce Koopman