Militza Riedel begeleidt de gepensioneerden die zich gedwongen voelen naar Nederland te gaan - foto: Dulce Koopman

Militza Riedel begeleidt de gepensioneerden die zich gedwongen voelen naar Nederland te verhuizen – foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – Gepensioneerden die ernstige economische problemen ondervinden vanwege de wijzigingen in de pensioenwet, krijgen het advies om tijdelijk naar Nederland te emigreren als ze de mogelijkheid hebben zich in Nederland te vestigen.

Bureau Maatschappelijk Consulent en Technisch Advies constateert dat er veel gepensioneerden zijn die hun bezittingen, bijvoorbeeld hun huis, moesten verkopen omdat ze niet hun zelfde niveau van levensonderhoud konden handhaven. Dit is aan de hand sedert de pensioenleeftijd verhoogd is van 60 naar 65 jaar.

Militza Riedel-Rafaela, sociaal werker en directeur van Maatschappelijk Consulent en Technisch Advies bereidt mensen die met pensioen gaan voor met cursussen en met de boeken die ze heeft geschreven. Ze geeft uitleg over de nieuwe vorm van emigratie naar Nederland die men kan verwachten.

In samenwerking met onder andere Reda Sosial geeft Militza Riedel-Rafaela cursussen in de buurten over heel Curaçao, onder andere om toekomstige gepensioneerden voor te bereiden. Ze zoeken samen naar een oplossing voor probleemgevallen waar de gepensioneerde in een financieel gat valt. Bemiddeling om de hoogte van de hypotheek te verlagen behoort tot de mogelijkheden.

Een ander punt dat zorgen baart is, volgens de maatschappelijk werker, de gezondheidstoestand van de gepensioneerde met financiële problemen. “Omdat ze minder inkomen hebben eten ze ook minder gezond. Bovendien veroorzaakt de stress van nieuwe omstandigheden ook ziekte”, zegt Militza Riedel-Rafaela.

Door Dulce Koopman