Sharline Koolman. Foto: Ariën Rasmijn

Sharline Koolman – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Het aantal geregistreerde nieuwe gevallen van hiv op Aruba is binnen drie jaar verdrievoudigd van zeventien in 2013 naar 52 in 2015.

De dienst Besmettelijke Ziekten van Directie Volksgezondheid gaat aan de hand van de gegevens een nieuw profiel samenstellen van Arubaanse hiv-patiënten, om zo uit te zoeken binnen welke bevolkingsgroepen er nadruk moet worden gelegd op voorlichting.

Ariën Rasmijn in gesprek met Sharline Koolman

Geregistreerde gevallen
Hoofd van de dienst Besmettelijke Ziekten, Sharline Koolman, benadrukt dat het gaat om door huisartsen en laboratoria geregistreerde gevallen. Het echte aantal nieuwe hiv-gevallen is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of het gaat om meer ‘nieuwe’ gevallen, of dat meer mensen zich hebben laten testen.

Vorig jaar werd in samenwerking met de ‘Bus di Salu’ testen aan burgers aangeboden. Volgens Koolman maakten ongeveer honderd mensen hier gebruik van. Geen enkele deelnemer aan dat project bleek hiv-positief te zijn. Een definitief rapport van dat onderzoek moet nog worden gemaakt.

Er moet nog data verzameld en verwerkt worden, maar het is al duidelijk dat het grootste deel van de nieuwe gevallen mannen zijn, zegt Koolman. Vroeger vonden nieuwe infecties vooral onder jongeren plaats. Nu varieert de leeftijd van 18 tot 73.

Profiel
Er wordt een nieuw profiel gemaakt van seropositieven op het eiland, om de hulp aan patiënten en preventie meer op maat te krijgen. Daarom gaat de dienst Besmettelijke Ziekten onderzoek doen naar leeftijd, levensstijl, opleidingsniveau en andere kenmerken onder de nieuwe seropositieve gevallen.

Door Ariën Rasmijn