Minister Alex Schwengle van Volksgezondheid tijdens de persconferentie vanochtend waarin de eerste vier gevallen van zika werden aangekondigd. Foto: Ariën Rasmijn

Minister Alex Schwengle van Volksgezondheid tijdens de persconferentie vanochtend waarin de eerste vier gevallen van zika werden aangekondigd – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De Arubaanse gezondheidsdienst heeft inmiddels vier bevestigde gevallen van Zika geregistreerd. Volgens epidemiologe Maribelle Tromp gaat het om importgevallen, dus patiënten die in het buitenland met de ziekte zijn geïnfecteerd.

Van lokaal ontstane besmettingen is nog geen sprake, aldus Tromp. Dat komt volgens haar vooral omdat het aantal broedplaatsen van de aedes aegypti mug op het eiland momenteel erg laag is. Oorzaak daarvan is de aanhoudende droogte.

Ariën Rasmijn in gesprek met Maribelle Tromp

Toch staat voor de komende weken een grootscheepse schoonmaakactie over het hele eiland gepland. Directie Volksgezondheid, de Dienst Openbare Werken en vuilnisophaaldienst Serlimar zullen dan in niet bebouwde gebieden, illegale vuilstortplaatsen en bij burgers thuis potentiële broedplaatsen verwijderen.

Ook wordt binnenkort een nieuwe bewustmakingscampagne gelanceerd waarin volledige informatie over de aedes aegypti mug en de ziektes dengue, chikungunya en zika wordt gegeven.

Door Ariën Rasmijn