Lawyers and suspects in the courtroom. Drawing by James Baggett for Today

Advocaten en de verdachten in de rechtbank – tekening: James Baggett

PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 18 maanden cel geëist, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen de voormalige minister van Volksgezondheid Maria Buncamper-Molanus en haar echtgenoot Claudius. Tegen de gepensioneerde notaris Francis Gijsbertha eiste het OM 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk.

Het OM acht bewezen dat de Buncampers sjoemelden met belastingaangiften en dat ze samen met Gijsbertha een notariële akte hebben vervalst. In deze akte ‘verkochten’ de Buncampers een stuk erfpachtgrond voor 3 miljoen dollar aan het nepbedrijf Eco Green. Ook vervalsten ze een hypotheekakte en een commercieel lease-contract.

Fiscale fraude
De zaak kwam aan het licht door publicaties in de lokale krant Today in december 2010. De Landsrecherche deed in 2012 een feitenonderzoek en uiteindelijk werden de stukken ter hand gesteld aan de belastingdienst. Die ontdekte vervolgens de fiscale fraude, de vervalste hypotheekakte en het vervalste lease-contract.

 
De constructie met Eco Green werd bedacht om het verbod op onderverhuur van erfpachtgrond te omzeilen. Gijbertha zei dat er niets mis was met deze constructie. Volgens het OM is de regelgeving zwak en is het onduidelijk of de economische eigendom van erfpachtgrond op deze manier mag worden verkocht.

De deal met Eco Green stamt uit 2008, maar ondanks alle publiciteit en het onderzoek door de Landsrecherche kregen de Buncampers in 2013 gewoon toestemming van de overheid on de erfpachtrechten voor ‘een fictief laag bedrag’ van 345.000 dollar te verkopen.

Voordeel
Het OM schat het genoten voordeel van de Buncampers op 635.000 gulden en wil dit geld later via een ontnemingsvordering in beslag nemen. De verdediging komt vandaag aan het woord en de uitspraak is over drie weken.

Door Hilbert Haar