Photo: Saba Educational Foundation (SEF) voorzitter Franklyn Wilson, Saba Comprehensive School Directeur en SEF Secretaris/Vice-Directeur La-Toya Charles samen met twee studenten om een photo te maken op het school.

SEF- voorzitter Franklyn Wilson, SCS directeur Anton Hermans en SEF secretaris La-Toya Charles (midden), samen met twee studenten – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – De Saba Comprehensive School (SCS) heeft plannen om het mbo-programma over te laten gaan in de Caribbean Vocational Qualification (CVQ). “Het mbo-programma maakt het moeilijk voor leerlingen om naar het hoger onderwijs door te stromen. Dat is één van de redenen om CVQ te introduceren. Door te starten met Caribische examinering geven we de studenten de beste opties nadat ze hun school hebben afgemaakt op Saba”, zegt schooldirecteur Anton Hermans.

St. Eustatius heeft hetzelfde voornemen, na de introductie van Engels als de officiële onderwijstaal aan het begin van dit schooljaar.

Het mbo-programma is gelijktijdig met de staatkundige vernieuwingen geïntroduceerd op Saba. Twee jaar geleden deed de eerste groep studenten de mbo-examens op Saba. Maar de studenten hebben moeite met de overgang naar het hoger onderwijs en gaan vaak niet verder studeren in de regio of in Nederland.

Doorstroming
Om de doorstroming van de studenten te verbeteren, zijn de huidige mbo-studenten al bezig vakken zoals wiskunde, Engels, technisch tekenen en economie en management te volgen via het CSEC (Caribbean Secondary Education Certificate) systeem. CESC wordt erkend in de Verenigde Staten.

Hermans wijst erop dat, terwijl de school voldoet aan de basiskwaliteit, het mbo-programma in april nog wordt gecontroleerd door de Inspectie. “De examens zijn gereed en de inspectie zal kijken naar de kwaliteit van die examens.”

Niveau
SCS werkt, sinds het goedkeuren van schoolniveau door de Nederlandse Inspectie van Onderwijs, hard om deze accreditatie te houden. “Veel scholen in Nederland voldoen niet aan de basiskwaliteit, dus wat SCS heeft bereikt, is heel belangrijk om te behouden”, zegt La-Toya Charles, secretaris en vicevoorzitter van de Saba Educational Foundation (SEF), de Raad van Bestuur van de school.

Negen onderwijsinstellingen hebben de basiskwaliteit niveau in Caribisch Nederland bereikt; Bethel Methodist School, Lynch Plantation SDA School en Expertisecentrum Onderwijs Zorg (ECE) op St. Eustatius, Heilig Hart School, het voortgezet onderwijs van de Saba Comprehensive School, het Expertisecentrum EC2 en Saba Reach Foundation op Saba en Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Kristu Bon Wardador op Bonaire.

SCS kwam de afgelopen twee jaar meerdere keren in het nieuws omdat de school een tekort had aan leraren en spanningen binnen het bestuur. “Het nieuwe bestuur is stabiel, dus kunnen we alle onrust sussen,” zegt SEF voorzitter Franklin Wilson. Er is nu een Medezeggenschapsraad, bestaande uit leerlingen, personeel en de ouderraad, die elke zes tot acht weken vergadert op de school.

Leraren
“Er is nu veel transparantie”, zegt Wilson. Het schoolbestuur bevestigt dat er genoeg onderwijzend personeel is en dat alle leerkrachten nog aan boord zijn, met uitzondering van de Care-coördinator, die in december is vertrokken. Een vacature staat open voor die positie. De school is ook op zoek naar een extra wiskunde leraar om de bestaande leraar te ondersteunen en een extra leraar Engels.

Door Hazel Durand